Wrocław wspiera Odnawialne Źródła Energii

12 kwietnia 2022

Właściciele nieruchomości we Wrocławiu, przedsiębiorcy i osoby fizyczne, ten przywilej dotyczy Was! Przeczytajcie uważnie:

Miasto Wrocław na podstawie uchwały Rady Miejskiej zwalnia z opłat za podatek od nieruchomości właścicieli nieruchomości, w których podłączono m.in. instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła lub kolektory słoneczne.

Wielkość zwolnienia nie może przekroczyć 50% poniesionych kosztów, pomniejszonych o otrzymane dofinansowanie ze środków publicznych.

Warunki uzyskania zwolnienia:

→ podłączenie do budynku ww urządzeń przez cały okres korzystania ze zwolnienia

→ Kwota poniesionych nakładów powyżej 15 tys zł. brutto zapłacona po 4 października 2019 roku

→ Uzyskanie zaświadczenia o wpisaniu inwestycji do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

→ Dokonanie zgłoszenia spełnienia warunków do zwolnienia w Urzędzie Miasta

Zgłoszenie spełnienia warunków do zwolnienia należy złożyć nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Ze zwolnienia wyłączone są budynki lub ich części związane z prowadzeniem wielkopowierzchniowej działalności handlowej (łączna powierzchnia zajęta na działalność handlową lub związaną z działalnością handlową przekraczająca 400 m2).

Wykorzystaj okazję i zadzwoń do nas po bezpłatną wycenę: Kraina OZE tel. 71 727 62 64

Net metering – podstawowe wsparcie inwestycji w OZE
W ostatnich latach możemy zaobserwować dynamiczny rozwój rynku Odnawialnych Źródeł Energii. Zmiany dotyczą nie tylko stosowanej technologii ale również programów wspierających inwestycje w OZE. Jednym z takich elementów jest Net metering zwany opomiarowaniem netto....
Więcej
Ulga termomodernizacyjna
Zanieczyszczenie powietrza to poważny problem, który występuje w większości miast naszego kraju. Aby ograniczyć emisję zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery, powstaje szereg inicjatyw mających skłonić społeczeństwo do proekologicznych zmian w gospodarstwach domowych....
Więcej
Program „Czyste Powietrze” dla systemów fotowoltaicznych
Program rządowy „Czyste powietrze” wystartował we wrześniu 2018 roku. Ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza emitowanych do atmosfery z istniejących i nowobudowanych domów jednorodzinnych. ...
Więcej
“Mój Prąd” w Twoim domu nie prześpij okazji !!!
23 lipca 2019 ogłoszony został przez Premiera nowy program rządowy, mający na celu wsparcie rozwoju fotowoltaiki wśród gospodarstw domowych. Program ten o wdzięcznej nazwie „Mój Prąd” przewiduje dofinansowanie do 5000 zł do każdej instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kWp do 10 kWp....
Więcej
Program Kawka Plus
Mieszkasz we Wrocławiu i ogrzewasz mieszkanie/dom piecem na paliwo stałe? Ten program jest właśnie dla Ciebie! Program Kawka Plus to miejski program dopłat do wymiany pieców we Wrocławiu na ekologiczne źródło ciepła. Osoba, która wymieni piec nie spełniający norm ekologicznych na m.in....
Więcej
Wrocław wspiera Odnawialne Źródła Energii
Właściciele nieruchomości we Wrocławiu, przedsiębiorcy i osoby fizyczne, ten przywilej dotyczy Was! Przeczytajcie uważnie: Miasto Wrocław na podstawie uchwały Rady Miejskiej zwalnia z opłat za podatek od nieruchomości właścicieli nieruchomości, w których podłączono m.in. instalację ...
Więcej