facebook.com/KrainaOZE
71 727 62 64
71 727 62 64

Zanieczyszczenie powietrza to poważny problem, który występuje w większości miast naszego kraju. Aby ograniczyć emisję zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery, powstaje szereg inicjatyw mających skłonić społeczeństwo do proekologicznych zmian w gospodarstwach domowych. Także w tym celu powstał projekt rządowy „Czyste powietrze”, który odnosi się również do systemów fotowoltaicznychO szczegółach możecie przeczytać tutaj: Program „Czyste Powietrze” dla systemów fotowoltaicznych.

Dzisiejszy artykuł poświęcimy kolejnemu zagadnieniu, zachęcającemu do inwestowania w Odnawialne Źródła Energii – Uldze termomodernizacyjnej. Od 1 stycznia 2019 roku podatnicy podatku PIT mogą odliczyć od podstawy podatku dochodowego wydatki poniesione na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych, m.in. na założenie instalacji fotowoltaicznej. Należy pamiętać o głównych warunkach jakie musi spełniać podatnik:

Przy korzystaniu z ulgi termomodernizacyjnej musimy pamiętać, że wysokość wydatków ustalana jest na podstawie wystawionych faktur VAT. Kwotę wydatku stanowi kwota brutto czyli kwota wraz z podatkiem VAT. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym został poniesiony koszt. Jeżeli część kwoty odliczenia nie znajdzie pokrycia w rocznym dochodzie, pozostałą kwotę można odliczać przez 6 kolejnych lat, licząc do końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek. Nie ma znaczenia czy podatnik rozlicza się według skali podatkowej (PIT-36, PIT-37), liniowo (PIT-36L), czy też opłaca ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Obliczając wysokość ulgi termomodernizacyjnej warto pamiętać, że odliczeniu nie podlegają wydatki sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W sytuacji gdy podatnik PIT, po roku, w którym dokonano odliczeń, otrzyma zwrot odliczonych wydatków na realizację inwestycji, zobowiązany będzie do doliczeniu kwoty odpowiednio wcześniej odliczonej do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot. Gdy przedsięwzięcie termomodernizacyjne nie zostanie zakończone w ciągu 3 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek, podatnik będzie musiał doliczyć kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.

Przykład 1

Joanna Zaradna w roku 2020 uzyskała dochód w wysokości 65 000 zł. W roku 2020 założyła instalację fotowoltaiczną, której koszt (na podstawie faktury VAT) wynosił 30 000 zł. Pani Joanna może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, a jej wyliczenie będzie wyglądać następująco:

Skala podatkowa:
1. próg podatkowy – do 85 528 zł. – 17% podatku

30 000 zł – koszt instalacji fotowoltaicznej, który odliczasz od podstawy opodatkowania,

30 000* 17% = 5 100 zł – kwota ulgi termomodernizacyjnej, 

W powyższym przykładzie Joanna Zaradna pomniejszy swój podatek dochodowy za rok 2020 o kwotę ulgi termomodernizacyjnej wynoszącą 5 100 zł.

Przykład 2

Joanna Zaradna w roku 2020 uzyskała dochód w wysokości 100 000 zł. W roku 2020 założyła instalację fotowoltaiczną, której koszt (na podstawie faktury VAT) wynosił 30 000 zł. Ulgę termomodernizacyjną obliczymy w następujący sposób:

Skala podatkowa:
1. próg podatkowy – do 85 528 zł. – 17% podatku
2. próg podatkowy – powyżej 85 528 zł. – 32% podatku

100 000 – 85 528 = 14 472 zł – część kosztu instalacji fotowoltaicznej, który odliczasz od podstawy opodatkowania w 2. progu skali podatkowej – 32%

14 472* 32% = 4 631,04 zł – składowa ulgi termomodernizacyjnej,

30 000 – 14 472 = 15 528 zł – pozostała część kosztu instalacji fotowoltaicznej, który odliczasz od podstawy opodatkowania w 1. progu skali podatkowej – 17%

15 528* 17% = 2 639,76 zł – pozostała składowa ulgi termomodernizacyjnej,

2 640 + 4 631 = 7 271 zł – kwota ulgi termomodernizacyjnej, 

Joanna Zaradna będzie mogła odliczyć od podatku dochodowego za rok 2020 kwotę ulgi wynoszącą 7 271 zł.

Przeczytałeś tytuł i myślisz, że to żart? Nie jest to żart, ale temat wymaga rozwinięcia żebyś dobrze zrozumiał o co chodzi. Fotowoltaikę możesz mieć i jednocześnie nie wydać na nią pieniędzy z domowego budżetu. Powiem więcej, może do Twojej kieszeni wpaść kilka tysięcy “kieszonkowego”. Brzmi to dla Ciebie abstrakcyjnie, czy już interesująco? Ocena należy do Ciebie, ale zapewniam, że po skończonej lekturze tego artykułu inaczej spojrzysz na opłacalność budowy instalacji fotowoltaicznej i zapewne zadzwonisz do kilku osób na których Ci zależy, żeby podzielić się dobrymi informacjami. Myślisz, że rzecz dotyczy dofinansowania, które dają niektóre gminy? Otóż nie. Opisane przeze mnie podejście dotyczy każdego z nas kto ma dom jednorodzinny z pozwoleniem na użytkowanie (czyli nie jest w trakcie budowy) i płaci podatki. Jeżeli nie masz jeszcze odbioru swojego domu to artykuł dotyczy również Ciebie, ale nie w całości. O tym jednak później. Jeżeli jesteś szcześliwym posiadaczem gotówki na koncie, to nic się nie martw, w dalszej części artykułu będę miał coś dla Ciebie. Pokażę Ci jak podejść do fotowoltaiki jak do doskonałej lokaty kapitału.

Przejdźmy do sedna sprawy, bo pewnie nie możesz się doczekać.

Z aktualnych programów rządowych, które wychodzą naprzeciw fotowoltaice, możemy zwrócić uwagę na program “Czyste powietrze” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w skrócie NFOŚiGW) i “Ulgę termomodernizacyjną”. Co ciekawe, można korzystać z obu programów jednocześnie. Przyjrzyjmy się najpierw programowi „Czyste powietrze”. Zasady tego programu nie przewidują kwotowego dofinansowania do fotowoltaiki, lecz preferencyjną pożyczkę do 100% wartości inwestycji. Często się o nim zapomina, bo każdy jest skupiony na dofinansowaniach, których tutaj brak. Dodatkowo wiele osób wciąż myśli, że aby dostać preferencyjną pożyczkę trzeba spełniać kryteria dochodowe. To nieprawda, nie ma ograniczenia zależnego od wielkości dochodów.

Pożyczka jest udzielana na niezwykle korzystnych warunkach. Oprocentowanie preferencyjnej pożyczki to WIBOR 12M + 0,7%. Na dzień pisania tego artykułu daje to łącznie 2,49% w skali roku. Do tego brak prowizji od udzielenia. Nieźle, co? Pewnie myślisz, że przy Twojej hipotece już ani grosza pożyczki nie dostaniesz (trafiłem?), ale tutaj spotyka nas kolejna miła niespodzianka. Na etapie składania wniosku NFOŚiGW oczekuje deklaracji, że stać Cię na spłatę pożyczki. Takie postawienie sprawy przez fundusz zapewne skłoni Cię do refleksji nad ludzką uczciwością, bo rzadko spotykamy się z takim zaufaniem ze strony instytucji rządowych. Zobacz zresztą, jeżeli dotąd było Cię stać na płacenie rachunków za prąd, to dlaczego miałoby Cię nie stać na płacenie rat, skoro rachunki za prąd znacznie spadną? Kwestia zdolności kredytowej w wniosku do NFOŚiGW została sformułowana w taki sposób:

„Oświadczam, że moja sytuacja finansowa gwarantuje terminową spłatę pożyczki, a przyznanie której się ubiegam. *W uzasadnionych przypadkach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może dokonać oceny możliwości finansowych Wnioskodawcy. Negatywna weryfikacja złożonego przez Wnioskodawcę oświadczenia może skutkować odmową przyznania dofinansowania.”

Skoro już wiesz co program  “Czyste powietrze” ma do zaoferowania dla Ciebie, przejdźmy do konkretów. W rozmowach z osobami zainteresowanymi instalacją często słyszałem, że fotowoltaika długo się zwraca. Dlaczego jednak wiązać instalację fotowoltaiczną z wydawaniem pieniędzy, skoro można ją sfinansować inaczej? Tutaj napiszę coś, co mam nadzieję zmieni Twoje wyobrażenie. A gdyby tak skalkulować długość spłaty pożyczki z programu “Czyste Powietrze” w taki sposób, aby rata nie wyniosła więcej niż zaoszczędzisz na rachunkach za prąd? Pewnie myślałeś, że to niemożliwe i na pewno będziesz musiał coś dopłacić? Otóż nie, przy tak korzystnych warunkach udzielania pożyczki jest to możliwe, a raty możesz spłacać wyłącznie z oszczędności na rachunkach. Trwa to nieco dłużej niż tradycyjny zwrot w inwestycji przy zakupie gotówkowym, ale kogo to interesuje skoro nie musisz wykładać swoich pieniędzy?

Mam nadzieję, że już widzisz oczami wyobraźni słoneczną przyszłość przed którą stoisz… Nie rozmarzaj się jednak, potrzebuję jeszcze nieco Twojej uwagi, bo to nie koniec dobrych wiadomości! Na początku artykułu wspomniałem o nowym programie wspierającym OZE, którym jest “Ulga termomodernizacyjna” (od stycznia 2019). Program polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na termomodernizację, ale również na fotowoltaikę (więcej tutaj). Możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej odnosi się tylko do domów, które mają już pozwolenie na użytkowanie! Zapewne wiesz, że wartość instalacji fotowoltaicznej to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dla przeciętnego domu to kwota w granicach 20 000 – 40 000 złotych brutto. Jak każdy przykładny obywatel na pewno płacisz podatki. Wydatek poniesiony na instalację, nawet jeżeli był sfinansowany z pożyczki, możesz odliczyć od podstawy Twojego opodatkowania. Aby lepiej zrozumieć o co chodzi, załóżmy taki przypadek. Jesteś zatrudniony na etacie i płacisz 18% podatku dochodowego. W tym roku kupisz instalację fotowoltaiczną z pożyczki w programie “Czyste powietrze” za cenę 30 000 zł. Czekasz cierpliwie do Nowego Roku i składasz do Urzędu Skarbowego PITa, gdzie chwalisz się zakupem instalacji fotowoltaicznej, a jej wartość wpisujesz dumnie w pole “ulgi podatkowe”. Po kilku tygodniach dostajesz na konto zwrot z podatku w kwocie 5400 zł (18% wartości brutto Twojej instalacji). Kwota jak znalazł na udane wakacje, prawda? Dodam, że w przykładzie posłużyłem się formą 18% opodatkowania według skali podatkowej, ale nie ma znaczenia czy rozliczasz się według skali podatkowej (PIT-36, PIT-37), liniowo (PIT-36L), czy też opłacasz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Poskładajmy to w całość. Korzystasz z programu “Czyste powietrze”, aby wziąć preferencyjną pożyczkę, którą spłacasz wyłącznie z oszczędności na rachunkach za prąd. Tutaj mogę Cię uspokoić, bezpłatnie pomożemy Ci złożyć wnioski, wyliczymy potrzebną wielkość instalacji i okres spłaty pożyczki, aby wszystko zagrało jak należy. Jesteś w dobrych rękach :-). Zwróć uwagę, że jak dotąd nie wyjąłeś swojego portfela. Gdy otrzymasz pozytywną odpowiedź w kwestii udzielenia pożyczki, budujemy Twoją instalację, a nasze wynagrodzenie pokrywa wypłata od NFOŚiGW. Instalacja fotowoltaiczna zaczyna produkować energię, a Twoje rachunki spadają i umożliwiają spłatę rat pożyczki z samych oszczędności na niższych opłatach. W zeznaniu podatkowym korzystasz z ulgi termomodernizacyjnej i wkrótce wraca do Ciebie 5400 zł (na podstawie powyższego przykładu). Teraz już musisz wyjąć portfel i drżącymi rękami wcisnąć tą kwotę gdzieś pomiędzy zdjęcia rodzinne, a karnet na siłownię. Nawet jeżeli wcześniej stałeś, to teraz już pewnie siedzisz, mam rację?

Jak dotąd jeszcze nic nie wydałeś, a portfel przestał mieścić się do kieszeni. Do tego masz na dachu instalację fotowoltaiczną. Czy nadal tytuł artykułu wydaje Ci się na wyrost?

Aby lepiej zobrazować jak to działa przedstawię Ci przykład liczbowy na podstawie jednego z naszych klientów:
Pan Andrzej zużywa rocznie około 5040 kWh energii. Jego średni comiesięczny rachunek za prąd wynosi 251 zł. Aby zaspokoić całe zapotrzebowanie na energię zaprojektowaliśmy dla Pana Andrzeja instalację o wielkości 5,58 kWp w cenie 26 323 zł brutto. Uwzględniliśmy warunki lokalne i średnioroczne nasłonecznienie w miejscu instalacji i wyznaczyliśmy zysk z instalacji, co pozwoliło obliczyć, że średnie rachunki za prąd zmniejszą się do poziomu 23 zł miesięcznie. Założyliśmy, że miesięczną oszczędność w kwocie 228 zł Pan Andrzej może wydać na spłatę pożyczki z programu “Czyste Powietrze”. Aby kwota miesięcznej raty wyniosła równe 228 zł złożyliśmy wniosek na rozłożenie spłaty preferencyjnej pożyczki na 11 lat. Wypłata z NFOŚiGW pozwoli nam w całości wykonać zaprojektowaną instalację fotowoltaiczną. Pan Andrzej jest zatrudniony na etacie i rozlicza się według skali podatkowej płacąc podatki w wysokości 18%. Dzięki skorzystaniu z ulgi termomodernizacyjnej podatki Pana Andrzeja zmniejszą się o 18%*26 323 zł, czyli 4738 zł, więc zostaje tylko poczekać na zwrot nadpłaty z podatku.

Jak wspomniałem na początku artykułu, fotowoltaika może być też niezłą lokatą kapitału. Jeżeli masz środki na zakup instalacji za gotówkę to świetnie, pokażę Ci ile możesz zyskać w perspektywie 10, 15, 20 lat od zakupu instalacji fotowoltaicznej. Powinieneś wiedzieć, że przy obliczeniach będę opierał się na założeniach, że cena energii w przyszłości będzie wzrastać o 5% rok do roku, a wydajność instalacji będzie maleć wraz z jej wiekiem tak, jak to opisują producenci paneli fotowoltaicznych. Aby ocenić opłacalność inwestycji w fotowoltaikę najprościej będzie się posłużyć porównaniem z lokatą bankową. Na dzień dzisiejszy (18.03.2019) najlepsze oprocentowanie na lokatach dostępnych bez szczególnych warunków (jak na przykład specjalne warunki dla nowego klienta, itp.) to 1,75% w skali roku. Do obliczenia rentowności inwestycji posłużę się kwotami z przykładu Pana Andrzeja, czyli zakładam cenę instalacji 26 323 zł. Zobaczmy ile zarobisz na lokacie gdybyś zaspał i nie założył instalacji:
– po 10 latach będziesz miał na koncie 31 309 zł,
– po 15 latach 34 147 zł,
– po 20 latach 37 241 zł.

Cóż, lokata bankowa nie wygląda na interes życia. Zobaczmy jakich oszczędności możesz się spodziewać gdybyś jednak zainwestował w instalację fotowoltaiczną. W kalkulacji uwzględniam, że zaoszczędzone na rachunkach za prąd kwoty odkładasz do banku na lokatę 1,75% w skali roku, a w kolejnym roku od założenia instalacji korzystasz z „Ulgi termomodernizacyjnej” i otrzymujesz zwrot z podatku jak w przykładzie Pana Andrzeja:
– po 10 latach będziesz miał na koncie 41 137 zł,
– po 15 latach 68 280 zł,
– po 20 latach 103 428 zł.

Wolałbym żeby te kwoty nie były takie… szokujące, bo pewnie szybciej byś uwierzył, że to naprawdę możliwe. Zapewniam Cię jednak, że wszystkie liczby sprawdziłem i nie chce mi wyjść nic innego. Jeżeli lubisz cyferki to skontaktuj się z nami, przekażę Ci arkusz kalkulacyjny, który to wszystko oblicza :-). Dla wzrokowców przygotowałem wykres, mam nadzieję, że Ci się spodoba. Jako bonus pokazałem również na wykresie wzrost oszczędności na lokacie 2,5% i 3%, gdyby interesowało Cie takie porównanie.

Jak widzisz nie musisz mieć gotówki żeby założyć instalację fotowoltaiczną. Jeżeli jednak masz oszczędności to świetnie, możesz na niej nieźle zarobić. To co chciałem przekazać w tym artykule to fakt, że fotowoltaika zaczęła się opłacać każdemu. Nie jest to już fanaberia dla szalonych ekologów z grubym portfelem (nikogo nie obraziłem?), ale rozwiązanie korzystne dla każdego. Zwróć uwagę, że fotowoltaika obroniła się samymi liczbami, a przecież jest mnóstwo innych powodów aby ją założyć. Nawet nie będę ich wymieniał, bo skoro tu jesteś to ekologia i troska o naszą planetę nie jest Ci obca.

Na dzień pisania tego artykułu wiemy, że program “Czyste Powietrze” wciąż nie działa tak sprawnie jak powinien, a czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku może być znacznie dłuższy niż deklarowane przez NFOŚiGW 3 miesiące. Mam jednak nadzieję, że jest to część procesu dostosowania się naszych urzędów do masowego przyjmowania wniosków i wkrótce będziemy mogli cieszyć się bardziej sprawną obsługą. Zachęcam do kontaktowania się z naszą firmą w celu przedstawienia oferty na instalację fotowoltaiczną. Chętnie pomożemy również przejść przez wniosek i potrzebną dokumentację do programu „Czyste Powietrze”. Czekamy na Twój telefon :-).

Szybka Wycena Kalkulator
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram