PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJA o COOKIES
1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu jest Kraina OZE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. Przedstawicielem Administratora jest Ewelina Sobolska, z którą możesz się skontaktować pod adresem e-mail ewelina.sobolska@krainaoze.pl oraz telefonem +48 518 190 990.

2. Będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, kodu pocztowego, miejscowości, numeru PESEL, adresu inwestycji oraz numeru telefonu – w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, czyli w celu podjęcia kontaktu i przedstawienia oferty przed zawarciem umowy na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Podane przez Ciebie dane osobowe możemy przetwarzać również w innych prawnie uzasadnionych interesach (na przykład w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń) oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. W takich wypadkach, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3. Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania od nas informacji marketingowych i handlowych, będziemy przetwarzać Twoje dane w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail również w tym celu, m.in. drogą elektroniczną za pośrednictwem newslettera oraz poprzez mailing ofert. W takich wypadkach podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (m.in. poprzez link w przesłanym e-mailu lub kontaktując się z nami w sposób wskazany w punkcie 1), co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku wycofania zgody, dane przetwarzane wyłącznie na tej podstawie zostaną przez nas usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

4. Jeżeli będziemy planować dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w innych celach, poinformujemy Cię o tym. Podanie danych osobowych dla celów wskazanych w punkcie 2 nie jest wymogiem ustawowym, lecz stanowi warunek zawarcia umowy, gdyż na ich podstawie dopasujemy naszą ofertę do Twoich potrzeb oraz przygotujemy umowę. Nie jesteś zobowiązany do ich podania, natomiast jeżeli tego nie zrobisz, konsekwencją będzie niemożliwość zawarcia umowy, a co za tym idzie, niemożliwość dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej. Twoje dane przechowywać będziemy przez okres niezbędny dla realizacji umowy, nie dłużej niż do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. W przypadku przetwarzania dla celów, o których mowa w punkcie 3, będziemy je przechowywać co do zasady do momentu wycofania Twojej zgody, chyba że spełniona zostanie inna przesłanka umożliwiająca ich dalsze przetwarzanie zgodnie z prawem.

5. Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych mogą być m.in. podwykonawcy Administratora, tacy jak dostawcy systemów montażowych, montażyści, którzy będą współdziałać przy wykonywaniu Umowy. Ponadto, odbiorcami danych mogą być doradcy prawni, księgowi oraz podatkowi Administratora, jak też przedsiębiorstwa kurierskie i banki. Na podstawie Twoich danych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i nie stosujemy profilowania.

6. Masz prawo żądać od nas dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, a także masz prawo do tego, by zostały one sprostowane lub usunięte. Ponadto przysługuje Ci prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Możesz także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Pliki cookies i inne technologie śledzące
Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

Marketing. Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie. 

Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z Google AdWords, czy nie.

Należymy do sieci reklamowej Google AdSense. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdSense. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z personalizowanych reklam Google AdSense, czy nie.

Narzędzia społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube. 

Logi serwera
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.