Ulga termomodernizacyjna

15 marca 2019

Ulga termomodernizacyjna to możliwość odpisania od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na termomodernizację w tym instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła i magazyn energii.

Od 1 stycznia 2019 roku podatnicy podatku PIT mogą odliczać koszt inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych od podstawy podatku dochodowego. Odliczenie możliwe jest do kwoty 53 tysiące na każdego podatnika. Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika, będącego właścicielem lub współwłaścicielem istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego (z pozwoleniem na użytkowanie), którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 300m2.

Przy korzystaniu z ulgi termomodernizacyjnej należy pamiętać, że wysokość wydatków ustalana jest na podstawie wystawionych faktur VAT. Kwotę wydatku stanowi kwota brutto czyli kwota wraz z podatkiem VAT. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym został poniesiony koszt. Jeżeli część kwoty odliczenia nie znajdzie pokrycia w rocznym dochodzie, pozostałą kwotę można odliczać przez 6 kolejnych lat, licząc do końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek. Nie ma znaczenia czy podatnik rozlicza się według skali podatkowej (PIT-36, PIT-37), liniowo (PIT-36L), czy też opłaca ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Obliczając wysokość ulgi termomodernizacyjnej warto pamiętać, że odliczeniu nie podlegają wydatki sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W sytuacji gdy podatnik PIT, po roku, w którym dokonano odliczenia, otrzyma zwrot odliczonych wydatków na realizację inwestycji, zobowiązany będzie do doliczenia kwoty odpowiednio wcześniej odliczonej do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot. Gdy przedsięwzięcie termomodernizacyjne nie zostanie zakończone w ciągu 3 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek, podatnik będzie musiał doliczyć kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.

Przykład 1

Pani Joanna w roku 2022 uzyskała dochód w wysokości 85 000 zł. W roku 2022 założyła instalację fotowoltaiczną, której koszt (na podstawie faktury VAT) wynosił 40 000 zł. Pani Joanna może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, a jej wyliczenie będzie wyglądać następująco:

Skala podatkowa:
1. próg podatkowy – do 120 000 zł. – 12% podatku
(od lipca 2022)

40 000 zł – koszt instalacji fotowoltaicznej, który odliczasz od podstawy opodatkowania,

40 000* 12% = 4 800 zł – kwota ulgi termomodernizacyjnej, 

W powyższym przykładzie Pani Joanna pomniejszy swój podatek dochodowy za rok 2022 o kwotę ulgi termomodernizacyjnej wynoszącą 4 800 zł.

Przykład 2

Pani Marta w roku 2022 uzyskała dochód w wysokości 165 000 zł. W roku 2022 założyła pompę ciepła której koszt (na podstawie faktury VAT) wynosił 51 000 zł. Pani Marta może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, a jej wyliczenie będzie wyglądać następująco:

Skala podatkowa:
1. próg podatkowy – do 120 000 zł. – 12% podatku
(od lipca 2022)

2. próg podatkowy – powyżej 120 000 zł. – 32% podatku

51 000 zł – koszt instalacji pompy ciepła, który odliczasz od podstawy opodatkowania,

165 000 – 120 000 = 45 000 zł – część kosztu instalacji pompy ciepła, który odliczasz od podstawy opodatkowania w 2. progu skali podatkowej – 32%

45 000* 32% = 14 400 zł – składowa ulgi termomodernizacyjnej,

51 000 – 45 000 = 6 000 zł – pozostała część kosztu instalacji fotowoltaicznej, który odliczasz od podstawy opodatkowania w 1. progu skali podatkowej – 12%

6 000* 12% = 720 zł – pozostała składowa ulgi termomodernizacyjnej,

14 400 + 720 = 15 120 zł – kwota ulgi termomodernizacyjnej, 

W powyższym przykładzie, Pani Marta pomniejszy swój podatek dochodowy za rok 2022 o kwotę ulgi termomodernizacyjnej wynoszącą aż 15 120 zł.

Net metering – podstawowe wsparcie inwestycji w OZE
W ostatnich latach możemy zaobserwować dynamiczny rozwój rynku Odnawialnych Źródeł Energii. Zmiany dotyczą nie tylko stosowanej technologii ale również programów wspierających inwestycje w OZE. Jednym z takich elementów jest Net metering zwany opomiarowaniem netto....
Więcej
Ulga termomodernizacyjna
Zanieczyszczenie powietrza to poważny problem, który występuje w większości miast naszego kraju. Aby ograniczyć emisję zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery, powstaje szereg inicjatyw mających skłonić społeczeństwo do proekologicznych zmian w gospodarstwach domowych....
Więcej
Program „Czyste Powietrze” dla systemów fotowoltaicznych
Program rządowy „Czyste powietrze” wystartował we wrześniu 2018 roku. Ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza emitowanych do atmosfery z istniejących i nowobudowanych domów jednorodzinnych. ...
Więcej
“Mój Prąd” w Twoim domu nie prześpij okazji !!!
23 lipca 2019 ogłoszony został przez Premiera nowy program rządowy, mający na celu wsparcie rozwoju fotowoltaiki wśród gospodarstw domowych. Program ten o wdzięcznej nazwie „Mój Prąd” przewiduje dofinansowanie do 5000 zł do każdej instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kWp do 10 kWp....
Więcej
Uff! Co za ulga…
Pracujesz, płacisz podatki, a jednocześnie dbasz o przyszłość naszej planety inwestując w Odnawialne Źródła Energii… Wspaniale! Jeśli wpisujesz się w ten krąg, oznacza to, że prawdopodobnie należy Ci się ulga…:) A dokładnie: Od 1 stycznia 2019 roku podatnicy podatku PIT mogą odl...
Więcej
Pompa ciepła zamiast pieca z programem Czyste Powietrze
Ogrzewasz dom piecem na paliwo stałe? Z Twojego komina sączy się nieprzyjemna smuga dymu, której woń czuć w całej okolicy? Chciałbyś to zmienić, ale obawiasz się, że Twój budżet tego nie udźwignie? Jest na to proste rozwiązanie! Z programem „Czyste Powietrze” możesz wymienić st...
Więcej