Skontaktuj się z nami

DZIAŁAMY W PROMIENIU 100 KM OD WROCŁAWIA

Kraina OZE Sp. z o.o.
ul. Żmigrodzka 242D
51-131 Wrocław
Kapitał zakładowy: 260 000 zł
NIP: 8952198367
Numer KRS: 0000765577
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu
Dowiedz się więcej o firmie Kraina OZE lub wyceń swoją instalację już teraz!