Nawet 31.000 zł. Jeszcze wyższe dotacje w programie Mój prąd 4.0

23 listopada 2022

Nawet 31.000 zł dofinansowania na zakup i instalację fotowoltaiki, magazynów energii i ciepła oraz systemów zarządzania energią, można będzie uzyskać po zmianach programu "Mój prąd 4.0", ogłosiło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej wzrosło do 6.000 lub 7.000 zł, a do magazynu energii aż do 16.000 zł. Zmiany będą obowiązywać od 15 grudnia 2022 r. Dla osób, które już uzyskały dofinansowanie w ramach tej edycji programu, przewidziano dopłaty.

Zasady po zmianach w pigułce:

 • Dofinansowanie do fotowoltaiki w wysokości 6.000 lub 7.000 zł
 • Do 16.000 zł na magazyn energii, do 5.000 zł na magazyn ciepła
 • Do 3.000 zł na system zarządzania energią
 • Maksymalna łączna wartość dotacji to aż 31.000 zł
 • Dotacja nie może przekraczać 50% kosztów kwalifikowanych
 • Wyższe dofinansowania obowiązują od 15 grudnia 2022 r.
 • Termin składania wniosków został przedłużony do 31 marca 2023 r.
 • Program kierowany jest do osób fizycznych
 • Moc instalacji wynosi od 2 do 10 kW
 • Osoby, które uzyskały już dofinansowanie w programie Mój Prąd 4.0, otrzymają dopłaty

Na co można uzyskać dotację w ramach programu Mój prąd 4.0?

 • instalacje fotowoltaiczne (do 7.000 zł)
 • magazyny energii elektrycznej (do 16.000 zł)
 • magazyny ciepła (do 5.000 zł)
 • systemy zarządzania energią HEMS/EMS (do 3.000 zł)

Sumując wszystkie elementy łatwo obliczyć, że maksymalne dofinansowanie może wynieść nawet 31.000 zł. To znacznie więcej niż w dotychczas, gdy jednorazowo można było uzyskać maksymalnie 21.000, a wcześniej zaledwie 3.000-5.000 zł dotacji.

Po zmianach zasad w programie "Mój prąd 4.0" znacznie podwyższono dotację z magazynowanie energii, na które można uzyskać aż 16.000 zł. Dofinansowanie do samej instalacji fotowoltaicznej wyniesie 6.000 zł oraz 7.000 zł jeżeli będzie ona rozbudowana o dodatkowe elementy (np. wspomniany magazyn energii). Sumując fotowoltaikę oraz magazyn energii dotacja wyniesie do 23.000 zł!

Zasady przyznawania dofinansowania w programie Mój prąd 4.0

Dofinansowanie może uzyskać osoba fizyczna (prywatna), pod warunkiem, że moc instalacji mieści się w przedziale od 2 do 10 kW, a wytwarzana energia rozliczana jest w tzw. systemie net-billingu.

O dotację będzie można ubiegać się zarówno na instalacje nowe, jak i już istniejące, których koszty zostały poniesione po 1 lutego 2020 r. W tym drugim przypadku konieczna będzie jednak rezygnacja z systemu opustów i od 1 lipca 2022 r. przejście na system net-billing (obecnie obligatoryjny dla nowych instalacji). Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych.

Wnioski można składać drogą elektroniczną do 31 marca 2023 r. lub do wyczerpania się puli środków.

Mój prąd 4.0 - dopłaty do wypłaconych dofinansowań

Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, "Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją jaką otrzymałby wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania."

Oznacza to, że nowe warunki obowiązują wszystkich, którzy skorzystali z programu Mój Prąd 4.0, bez względu na datę złożenia wniosku. Otrzymają oni dopłatę i to bez konieczności składania kolejnego wniosku.

Wymiana starego pieca na pompę ciepła. To możliwe!
Nieustający rozwój technologii, niepostrzeżenie wkrada się w życie każdego z nas. Jeszcze do niedawna jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań ogrzewania budynków w nowobudowanych domach były piece na ekogroszek czy pellet. Dziś większość budynków projektowana jest pod ogrzewanie ...
Więcej
Fotowoltaika, a limit 2000 kWh - jak to wpłynie na rozliczenia?
Jak limit 2000 kWh wpłynie na rozliczenia energii wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej? Czy fotowoltaika po tych zmianach nadal będzie się opłacać? Jak to wygląda przy net-billingu, a jak przy net-meteringu? Mnożą się pytania i wątpliwości związane z ustawą o środkach nadzwyczajnyc...
Więcej
Nawet 31.000 zł. Jeszcze wyższe dotacje w programie Mój prąd 4.0
Nawet 31.000 zł dofinansowania na zakup i instalację fotowoltaiki, magazynów energii i ciepła oraz systemów zarządzania energią, można będzie uzyskać po zmianach programu "Mój prąd 4.0", ogłosiło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej wzrosło ...
Więcej
Pompa ciepła, fotowoltaika i magazyn energii, czyli podwyżki energii już niestraszne!
Kryzys na rynku paliw, rosnące ceny węgla, oleju opałowego i gazu, a ostatnio zapowiedź drastycznego wzrostu cen energii elektrycznej, spędzają wielu sen z powiek. Jak uchronić się przed drastycznym wzrostem kosztów prądu i ogrzewania? Czy to jest w ogóle możliwe? Jak najbardziej tak! Ma...
Więcej
Fotowoltaika. To nadal się opłaca!
1 kwietnia 2022 r. wprowadzony został tzw. net-billing - nowy sposób rozliczania energii wyprodukowanej w instalacjach fotowoltaicznych. Jest on obligatoryjny dla wszystkich właścicieli nowych instalacji, tzw. prosumentów. Często można spotkać się z głosami, że net-billing jest mniej opł...
Więcej
Jak działa pompa ciepła?
Pompy ciepła obecne są na rynku już od pewnego czasu, jednak w dalszym ciągu wiele osób podchodzi z rezerwą do tego rozwiązania. Zastanawiają się jak to możliwe, by ogrzewać dom pompą ciepła przy panujących w zimie ujemnych temperaturach. To nie może działać! A jednak… I to dział...
Więcej