Kryzys na rynku paliw, rosnące ceny węgla, oleju opałowego i gazu, a ostatnio zapowiedź drastycznego wzrostu cen energii elektrycznej, spędzają wielu sen z powiek. Jak uchronić się przed drastycznym wzrostem kosztów prądu i ogrzewania? Czy to jest w ogóle możliwe?

Jak najbardziej tak! Mamy rozwiązanie, które w znacznym stopniu umożliwi zwiększenie niezależności energetycznej a tym samym pozwoli zwiększyć kontrolę nad domowymi wydatkami w tym obszarze. Montaż instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła oraz systemu magazynowania energii zapewni oszczędności w niewątpliwie trudnych warunkach z jakimi przyszło nam się zmierzyć. Co więcej, jest to rozwiązanie nie tylko dla nowo budowanych domów, ale i istniejących. Muszą być tylko odpowiednio ocieplone, jeżeli nie są - konieczna będzie termomodernizacja.

Zakup kompletnego systemu to spory wydatek, ale dzięki ulgom i dofinansowaniom można go obniżyć nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych.

W kierunku autonomii energetycznej

Dekadę-dwie temu wydawałoby się to nierealne, dziś jak najbardziej tak. - W znacznym stopniu możliwe jest uniezależnienie się od cen zewnętrznych dostawców energii elektrycznej, a także dostawców paliw (węgla, oleju, gazu) wykorzystywanych do ogrzewania domu.

1. Panele fotowoltaiczne

Dzięki panelom fotowoltaicznym przez cały rok możemy wytwarzać “własną” energię elektryczną. Nieustanne prace nad technologią paneli sprawiają, że z roku na rok pojawiają się na rynku panele z coraz wyższą sprawnością. Typowy panel o mocy 375W, w warunkach pogodowych w naszym kraju, może wytworzyć blisko 400.000 Wh energii rocznie! To wystarczy do zasilenia 27 żarówek LED o mocy 5W przez 8 godzin dziennie, przez cały rok.

Tym którzy chcieliby upewnić się, że pomimo zmiany systemu rozliczeń, fotowoltaika nadal się opłaca, o czym niedawno pisaliśmy - polecamy przeczytać nasz artykuł.

2. Pompa ciepła

Optymalnym rozwiązaniem jest uzupełnienie fotowoltaiki o pompę ciepła, która jest obecnie najtańszym źródłem ogrzewania domu, a do tego ekologicznym i praktycznie bezobsługowym. Pompa ciepła odzyskuje energię zgromadzoną w otoczeniu (powietrzu, gruncie lub wodzie) i przekazuje ją do instalacji grzewczej budynku oraz zasobnika C.W.U. Oferowane przez nas pompy ciepła Panasonic są w stanie ogrzewać dom przy temperaturze zewnętrznej -25, a nawet -28 stopni Celsjusza!

Pompa ciepła jest niezwykle efektywna, ale do swojego działania potrzebuje pewnej ilości energii elektrycznej - tę jednak pozyskać możemy z paneli fotowoltaicznych. Więcej o zasadzie działania pomp ciepła pisaliśmy w artykule na blogu.

3. Magazyn energii elektrycznej

Panele fotowoltaiczne wytwarzają energię elektryczną w dzień, a dom i ciepłą wodę grzejemy zwykle przez całą dobę, warto więc uzupełnić oba te rozwiązania o magazyn energii. Dzięki magazynowi energii w dużym stopniu możemy uniezależnić się od zmiany stawek sprzedaży i zakupu energii elektrycznej. Nadmiar energii produkowanej podczas słonecznego dnia kumulujemy w magazynie i przechowujemy do momentu, gdy zapotrzebowanie urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu przewyższa produkcję energii z instalacji.

Korzystając z powyższych rozwiązań będziemy potrzebować w zimie pewną ilość energii elektrycznej z sieci, ponieważ zimowe dni są krótsze i często pochmurne, więc nie pokryjemy całego zapotrzebowania. Koszt zakupu energii zimą obniżać będzie nadwyżka energii wytworzonaj i sprzedana latem, dzięki systemowi rozliczeń net-billing, który uwzględnia wartość sprzedanych nadwyżek energii wyprodukowanej z instalacji oraz wartość pobranej w okresie rozliczeniowym energii z sieci.

Nie tylko do nowych domów

Wbrew obiegowym opiniom, omawiane rozwiązania znajdą zastosowanie nie tylko dla nowo budowanych budynków, które z założenia spełniają wyśrubowane standardy energetyczne (wt2021).

Fotowoltaikę i magazyn energii można zamontować w nowych i istniejących budynkach. Pompa ciepła natomiast, może być zastosowania w istniejących budynkach, przy czym warto pamiętać, że taki budynek powinien być ocieplony. Idealnie jeżeli jest w nim tzw. instalacja niskotemperaturowa (np. kocioł gazowy kondensacyjny i wodne ogrzewanie podłogowe).

Do oceny czy pompa ciepła może mieć zastosowanie w Waszym domu konieczna jest weryfikacja dokumentacji budowlanej, w dalszej kolejności przeprowadzenie oględzin w miejscu planowanej inwestycji.

Ile to kosztuje?

Instalacja PV o mocy 6kWp na dachu skośnym krytym dachówką, z falownikiem Huawei to obecnie koszt 32600 zł brutto. Magazyn energii Huawei Luna o mocy 5kWh to ok 22500 zł brutto. Montaż pompy ciepła Panasonic o mocy 7kW kształtuje się na poziomie 37900 zł brutto. To oczywiście tylko przykłady, aby pokazać rząd wielkości.

Zakup kompletnego systemu to zatem spory wydatek. Należy jednak pamiętać, że dzięki funkcjonującym programom wspierającym oraz dotacjom, można otrzymać nawet 39,5 tys. zł dofinansowania! Dodatkowo skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej pozwoli zmniejszyćt koszt zakupu o ok. 50 tys. zł.
Do tego dochodzą oszczędności wynikające z eksploatacji tj. z “darmowego”, czy też znacznie tańszego prądu i ogrzewania. Kwoty zależą oczywiście od konkretnego przypadku (taryfy w ramach zawartej umowy), ale można orientacyjnie założyć, że będzie to kwota rzędu obecnie 5-10 tys. zł rocznie.

Po planowanych podwyżkach, gdy cena energii elektrycznej zużytejpowyżej 2000 kWh wzrośnie trzykrotnie, a ceny gazu zostaną uwolnione, oszczędność z eksploatacji instalacji fotowoltaicznej może wynieść nawet kilkanaście tysięcy rocznie, co uwzględniając ulgi przełoży się na krótszy okres zwrotu z inwestycji.

Oszczędzaj i zmieniaj Świat na lepsze!

Polecane przez nas Trio: fotowoltaika + pompa ciepła + magazyn energii to rozwiązania sprawdzone i funkcjonujące w milionach domów na całym Świecie, nawet w chłodnej Skandynawii.

Oprócz korzyści finansowych, ich niebagatelną zaletą jest brak emisji trujących spalin, a więc brak negatywnego wpływu na środowisko naturalne. To prawdziwa rewolucja, której
każdy z nas może być częścią! Zmieniać Świat na lepsze, a jednocześnie oszczędzać. Czyż to nie brzmi fantastycznie?

Dopasowanie odpowiedniego systemu do konkretnego domu wymaga specjalistycznej wiedzy, dlatego gorąco zachęcamy do telefonicznie (71 727 62 64) lub mailowo (biuro@krainaoze.pl). Chętnie udzielimy dodatkowych informacji, przygotujemy niezobowiązującą wycenę.

Nie masz czasu na rozmowę? Sprawdź nasz kalkulator fotowoltaiki online i formularz wyceny pompy ciepła.

1 kwietnia 2022 r. wprowadzony został tzw. net-billing - nowy sposób rozliczania energii wyprodukowanej w instalacjach fotowoltaicznych. Jest on obligatoryjny dla wszystkich właścicieli nowych instalacji, tzw. prosumentów. Często można spotkać się z głosami, że net-billing jest mniej opłacalny niż wcześniejszy model rozliczeń tzw. net-metering - czyli system opustów. Tymczasem korzyści mogą być równie wysokie!

Net-metering i net-billing - różnice

W systemie net-metering mieliśmy do czynienia z systemem ilościowym tj. rozliczaniem energii w oparciu o wprowadzone do sieci energetycznej i pobrane z niej kilowatogodziny (kWh). W wielkim uproszczeniu zakład energetyczny, z którym mieliśmy podpisaną umowę, był traktowany nie tylko jako odbiorca, ale swoisty wirtualny magazyn energii.

Wyprodukowaną energię przesyłaliśmy do sieci, a zakład potrącał z tego 20% (przy instalacjach do 10 kWp) lub 30% (przy instalacjach większych 10-50 kWp). Pozostałą energię oddaną do sieci (czyli odpowiednio 80 lub 70%) mogliśmy odebrać w ciągu 12 miesięcy od dnia jej wprowadzenia do sieci.

Net-billing to system oparty o rozliczanie wartościowe energii elektrycznej wyprodukowanej w naszej instalacji. Osobno rozliczana jest sprzedaż wyprodukowanej energii odebranej przez zakład energetyczny, jak i jej zakup. Odpowiednich rozliczeń dokonuje Operator Systemu Dystrybucyjnego na indywidualnym koncie prosumenta.

Obecnie stawka sprzedaży ustalana jest raz na miesiąc tzw. Rynkowa Cena Energii (w skrócie RCEm). Stawka zakupu zależy od wybranej taryfy energetycznej u naszego operatora. Od 1 lipca 2024 r. sprzedaż energii będzie odbywać się w oparciu o ceny godzinowe.

Zgromadzone na wirtualnym koncie środki pieniężne, możemy wykorzystać na zakup energii elektrycznej.

Net-billing w praktyce

Wydawać by się mogło, że model oparty na sprzedaży energii po cenie hurtowej, a zakupie po cenie detalicznej nie może być opłacalny. Trzeba jednak pamiętać, że ceny energii elektrycznej są zróżnicowane dla gospodarstw domowych i firm.

Mamy więc obecnie do czynienia z pewnym paradoksem - prąd produkowany w instalacji fotowoltaicznej jest aktualnie sprzedawany po stawce wyższej niż trzeba zapłacić za jego zakup dla gospodarstwa domowego. Ogłoszona w sierpniu 2022 r. Rynkowa Cena Energii za miesiąc lipiec wynosiła 0,80 zł/kWh (799,79 zł / MWh). Tymczasem cena zakupu np. w taryfie G11 firmy Tauron to w 0,43 zł/kWh, co wraz z opłatą dystrybucyjną ~0,21 zł/kWh daje 0,64 zł/kWh.

Nawet gdyby cena zakupu była wyższa, a relacja mniej korzystna, należy pamiętać, że mówimy tu jedynie o nadwyżce wyprodukowanej energii, bo autokonsumpcja jest wyłączona z tych rozliczeń. Z tego też względu w systemie net-billingu warto instalację fotowoltaiczną uzupełnić o magazyn energii (o czym za chwilę). Tak czy inaczej, w chwili obecnej net-billing może być równie korzystny co net-metering, gdzie obligatoryjnie oddawaliśmy 20 lub 30% wytworzonej energii.

Trzeba tu jednak uczciwie podkreślić, że to swoiste eldorado nie będzie z pewnością trwało wiecznie. Od połowy 2024 roku stawki sprzedaży energii będą ustalane wg cen godzinowych. Z drugiej jednak strony ceny zakupu również mają zostać uwolnione. W chwili obecnej trudno więc precyzyjnie przewidzieć jak będzie wyglądać relacja rozliczeń. I to kolejny powód dla którego warto zdecydować się na magazyn energii, by możliwie odseparować się od zakładu energetycznego.

To nie wszystko…

Net-billing jest opłacalny także ze względu na… znacznie wyższe dofinansowania. W ramach programu Mój Prąd 4.0 można uzyskać nawet 20.500 zł dotacji na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, magazynu energii i ciepła oraz systemu zarządzania energią. To znacznie więcej niż w poprzednich edycjach tego programu.

W net-billingu nie ma także potrzeby przewymiarowywania instalacji o 20 czy 30%, bo nie ma potrącania wyprodukowanej energii. Zaoszczędzone pieniądze lepiej przeznaczyć na magazyn energii i system zarządzania energią, co znacznie poprawi autokonsumpcję i sprawi, że znacznie mniej energii będziemy musieli wprowadzać do sieci żeby ją później kupować. Pozwoli to także na niezależność energetyczną - nieprzerwane zasilanie w przypadku ewentualnych awarii sieci energetycznej.

Fotowoltaika w net-billingu nie tylko nadal się opłaca, ale jest wręcz nieodzownym elementem w sytuacji gdy zdecydujemy się na ogrzewanie domu przy pomocy pompy ciepła. Dzięki temu bieżące koszty ogrzewania będą najniższe ze wszystkich źródeł - bez względu czy porównamy z kotłem na węgiel, drewno, olej czy gaz.

Podsumowując

Nie należy zniechęcać się do net-billingu. Nowy system rozliczeń niewątpliwie jest bardziej skomplikowany, ale tylko na pierwszy rzut oka mniej korzystny. W praktyce wygląda to znacznie lepiej. W kontekście spodziewanych podwyżek cen energii elektrycznej i planowanego uwolnienia stawek dla gospodarstw domowych instalacja fotowoltaiczna staje się wręcz koniecznością. Dlatego warto zdecydować się na fotowoltaikę, to nadal się opłaca!

Zachęcamy do kontaktu telefonicznie (71 727 62 64) lub mailowo (biuro@krainaoze.pl). Pomożemy dobrać odpowiednią instalację, doradzimy w zakresie doboru magazynu energii i pompy ciepła, przygotujemy symulacje i wyceny.

Zapraszamy także do skorzystania z naszego kalkulatora fotowoltaiki.

Pompy ciepła obecne są na rynku już od pewnego czasu, jednak w dalszym ciągu wiele osób podchodzi z rezerwą do tego rozwiązania. Zastanawiają się jak to możliwe, by ogrzewać dom pompą ciepła przy panujących w zimie ujemnych temperaturach. To nie może działać! A jednak… I to działa znakomicie! W tym artykule wyjaśnimy pokrótce jak to jest możliwe.

Ekologiczne źródło ciepła

W odróżnieniu od klasycznych kotłów opalanych węglem, gazem, czy olejem, pompa ciepła niczego nie spala, a jedynie odzyskuje energię zgromadzoną w otoczeniu (powietrzu, gruncie lub wodzie) i przekazuje ją do instalacji grzewczej budynku. Bez komina, bez obsługi, bez uciążliwego uzupełniania paliwa.W miejscu pracy pompy ciepła nie dochodzi do degradacji środowiska, co więcej, nie emituje ona do atmosfery zanieczyszczeń.

Jak więc działa pompa ciepła? Odpowiedź jest krótka: termodynamika. W przypadku powietrznych pomp ciepła, powietrze zasysane przez wentylator podnosi w parowniku temperaturę bardzo zimnego czynnika gazowego. W wyniku sprężania (do którego potrzeba energii elektrycznej), czynnik podnosi swoją temperaturę, a następnie w skraplaczu oddaje ciepło wodzie krążącej w instalacji centralnego ogrzewania. Kolejno schłodzony czynnik zostaje rozprężony, dzięki czemu jego temperatura dalej się obniża. Bardzo zimny czynnik wraca do parownika i cykl się zamyka.

Rodzaje pomp ciepła

Pompy ciepła możemy podzielić na trzy zasadnicze rodzaje:

Obecnie najpopularniejsze są powietrzne pompy ciepła typu powietrze-woda, które odzyskują ciepło z powietrza zewnętrznego i przekazują je do instalacji grzewczej budynku.

Tego typu pompy mogą być zbudowane jako monoblok lub split. Pierwsze z nich są w całości instalowane na zewnątrz budynku, drugie natomiast posiadają jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną.

Ujemna temperatura nie taka straszna

Powietrzna pompa ciepła jest w stanie ogrzać dom nawet przy ujemnej temperaturze zewnętrznej. Zastosowany wspomniany wcześniej czynnik chłodniczy, charakteryzuje się bardzo wysoką efektywnością energetyczną. W odróżnieniu od wody nie zamarza on poniżej 0 stopni Celsjusza.

W oferowanych przez nas pompach ciepła Panasonic stosowany jest między innymi czynnik R32, nierzadko nazywany ekologicznym. Nie ma on wpływu na tworzenie dziury ozonowej, dodatkowo w mniejszym stopniu wpływa na globalne ocieplenie w stosunku do innych stosowanych gazów.

Pompy ciepła Panasonic są w stanie ogrzewać dom nawet przy temperaturze zewnętrznej -25, a nawet -28 stopni Celsjusza. W zależności od doboru pompy ciepła i projektowanego punktu biwalencji (więcej w osobnym artykule) przy niskich ujemnych temperaturach zewnętrznych może włączać się dodatkowa grzałka elektryczna. Przy prawidłowo dobranej pompie ciepła dzieje się to jednak rzadko, gdyż statystycznie nawet w zimie średnie temperatury oscylują w granicach od -1 do 0°C.

Czy to oznacza, że pompa grzeje całkiem za darmo?

I tak, i nie. Pompa ciepła jest niezwykle efektywna, ale do swojego działania potrzebuje pewnej ilości energii elektrycznej (głównie dla pracy wspomnianej wcześniej sprężarki). Jeżeli wraz z pompą ciepła zdecydujemy się na jednoczesny montaż instalacji fotowoltaicznej (i ew. magazynu energii) to faktycznie ogrzewanie w takim przypadku będzie wymagało niewielkiego poboru energii elektrycznej z sieci.

Nawet bez instalacji fotowoltaicznej pompa ciepła jest tanim źródłem ciepła o koszcie eksploatacji najniższym ze wszystkich dostępnych w 2022 roku rozwiązań - włączając w to kotły opalane węglem, drewnem, gazem i olejem.

W najnowszych pompach ciepła Panasonic wydajność ogrzewania pomieszczeń COP wynosi do 5,33 w sprzyjających warunkach. Oznacza to, że pompa jest w stanie dostarczyć ponad pięciokrotnie więcej ciepła w stosunku do ilości energii elektrycznej zużytej do jej pracy. Szczegółowe wyliczenia na temat efektywności energetycznej przedstawimy w kolejnym artykule.

Jak w praktyce wygląda ogrzewanie pompą ciepła?

Ogrzewanie pompą ciepła nie różni się specjalnie od znanych nam tradycyjnych rozwiązań. Ciepło jest rozprowadzane po domu dzięki wodnej instalacji centralnego ogrzewania, którą możemy zastać niemal w każdym budynku. Jedyną różnicą jest sposób w jaki pompa ciepła ogrzewa wodę w instalacji, bo odbywa się to bez procesu spalania, a jedynie dzięki procesom termodynamicznym.

Pompa ciepła nie wyklucza więc zastosowania w istniejących budynkach, przy czym warto pamiętać, że budynek powinien być ocieplony. Tego typu źródło ciepła najlepiej sprawdza się w tzw. instalacjach niskotemperaturowych, dlatego pompa ciepła to idealne rozwiązanie dla nowo budowanych budynków. Spełniają one bowiem wysokie standardy energetyczne, wymagane w aktualnych warunkach technicznych (wt2021).

Instalacja pompy ciepła cieszy się bardzo wysoką popularnością. Jej zalety w postaci niskokosztowego wykorzystania odnawialnego źródła, stosunkowo niewielkie gabaryty oraz brak spalania, powodują, że jest jedyną alternatywą dla zapewnienia ciepła w domu.

Od zarania dziejów ludzkość wykorzystywała spalanie do ogrzewania swoich domostw. Pompa ciepła po tysiącach lat od wynalezienia ognia, rewolucjonizuje technikę ogrzewania i pozwala ogrzać nasze domy przy pomocy procesów termodynamicznych. Brzmi to fantastycznie, ale w rzeczywistości to technologia przetestowana w milionach domów od Norwegii i Szwecji po Włochy.

Kolej na Ciebie! Zostań częścią rewolucji zmieniającej świat. Dowiedz się więcej dzwoniąc pod nr 71 727 62 64.

Ceny gazu, węgla i oleju opałowego osiągają rekordowe poziomy… Nawet ogłoszony rządowy program dopłat węgla, czy przesunięte na 2027 r. uwolnienie cen gazu nie zmienią diametralnie sytuacji - za ogrzewanie paliwami kopalnymi będziemy płacić coraz więcej. Jak więc uchronić się przed wysokimi cenami ogrzewania? Podpowiadamy co robić i w jaki sposób.

Kryzys energetyczny związany z inwazją Rosji na Ukrainę, dobitnie pokazał, że uzależnienie od paliw kopalnych jest bardzo ryzykowne ekonomicznie. Ceny węgla, gazu i oleju opałowego szaleją, co przekłada się na olbrzymi wzrost kosztów ogrzewania domów. Zamiast kilku tysięcy złotych trzeba będzie zapłacić nawet kilkadziesiąt tysięcy za sezon (w przypadku ogrzewania olejem opałowym). Przerażająca perspektywa…

A gdyby tak pomyśleć nad alternatywą?

Pompa ciepła to nowoczesne urządzenie, które odzyskuje ciepło pochodzące z powietrza lub ziemi. Bezpieczne i ekologiczne rozwiązanie dla domu, by ogrzewać go zimą a chłodzić latem i zapewniać ciepłą wodę przez cały rok. Nie wymaga uciążliwego uzupełniania paliwa, czy czyszczenia kominów, bo komina w ogóle nie potrzebuje. Brak spalania to brak ryzyka pożaru lub zatrucia bezwonnym tlenkiem węgla (czadem).

Nowoczesne pompy ciepła typu split czy monoblok np. firmy Panasonic, działają nawet do temperatury -25ºC/-28ºC. Wybór rodzaju pompy ciepła uzależniony jest od warunków klimatycznych w których ma ona pracować, preferencji użytkowników pompy czy dostępnej powierzchni montażowej.

Ważnym aspektem w użytkowaniu pompy ciepła jest brak emisji do atmosfery dwutlenku węgla i trujących związków. Co jednak dla wielu najważniejsze - pompa ciepła jest niezwykle ekonomiczna. Koszt energii elektrycznej do zasilenia pompy ciepła jest niższy niż opalania węglem, peletem, gazem, a nawet zrębkami drewna.

Przykładowo pompa ciepła typu split firmy Panasonic o mocy 7kW rocznie zużywać będzie ok 3650 kWh, by ogrzać dom i ciepłą wodę (budynek parterowy 120m2, 3 osoby). Zakładając, że posiadamy taryfę G12w roczny koszt użytkowania pompy to ok 1860 zł (średni koszt kWh w taryfie G12w to 0,51 zł brutto). Dodatkowo przy połączeniu z panelami fotowoltaicznymi eksploatacja może być w praktyce bezkosztowa (!), również w systemie rozliczenia typu net-billing.

Pompa ciepła z dofinansowaniem - czy to możliwe?

Pompy ciepła znajdują zastosowanie głównie w nowo budowanych domach, które spełniają wysokie standardy energetyczne. Musimy jednak pamiętać, że pompy możemy montować również w domach już istniejących, w których przeprowadzono termomodernizację. Nie trzeba mieć instalacji niskotemperaturowej, warunkiem jest ocieplenie budynku.

W jednym i drugim przypadku montaż pomp ciepła wspiera kilka programów, z których możemy otrzymać wysokie dofinansowania:

Ponadto można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej i odliczyć koszt instalacji od podatku dochodowego, a mieszkając we Wrocławiu nie płacić podatku od nieruchomości!

Jak widać to się opłaca!

Pompy ciepła to inwestycja w lepszą przyszłość!

Dymiące kopciuchy, a nawet kotły gazowe to przeszłość. Unia Europejska konsekwentnie dąży do ograniczenia wszelkich źródeł ciepła opartych o paliwa kopalne. Wszystko z myślą o przyszłości naszej planety, bo spalanie wiąże się ze szkodliwymi dla klimatu emisjami dwutlenku węgla. Musimy je ograniczyć aby powstrzymać niepokojące zmiany klimatu.

Kryzys na Ukrainie nie tylko nie zahamował unijnych planów, ale wręcz je przyspieszył. Ogłoszony niedawno program REPowerEU, który jest uzupełnieniem Fit for 55, zakłada dalsze zwiększenie odnawialnych źródeł energii, w szczególności podwojenie pomp ciepła. Ma on doprowadzić do zainstalowania blisko 20 mln nowych pomp ciepła już w 2026 r. i do 60 mln w 2030.

Unia Europejska planuje przeznaczyć aż 300 mld euro na transformację energetyczną. Część środków już jest uruchomiona, co ma wyraz w przywoływanych wcześniej dotacjach na pompy ciepła, fotowoltaikę i magazyny energii.

Jak widać, pompy ciepła to zdrowsza i lepsza przyszłość. Nie warto więc zwlekać do kolejnego sezonu grzewczego tylko zacząć oszczędzać już dziś! Zadzwoń do nas 71 727 62 64.

Nawet 21.000 zł dotacji za zakup i montaż pompy ciepła można uzyskać w nowym programie "Moje Ciepło". Dofinansowaniem objęte są zarówno pompy powietrzne, jak i gruntowe. Budżet programu wynosi aż 600 mln. zł. Nabór wniosków już trwa!

Zasady w skrócie:

Na co i w jakiej wysokości można uzyskać dotację w ramach programu Moje Ciepło?

Wysokość wsparcia nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych. Tylko w przypadku wnioskodawców posiadających Kartę Dużej Rodziny możliwe jest dofinansowanie do 45% kosztów kwalifikowanych w ramach jednej inwestycji.

Zasady przyznawania dofinansowania w programie Moje Ciepło

Dofinansowanie może uzyskać osoba fizyczna (prywatna), która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w którym zamontowana została pompa ciepła.

Budynek musi być nowy, co oznacza, że zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie złożono nie później niż 1 stycznia 2021 r. albo nie złożono jeszcze go wcale.

Wnioski można składać drogą elektroniczną od 29 kwietnia 2022 r. aż do wyczerpania się puli środków. Budżet programu Moje Ciepło to 600 mln zł.

Załączniki wymagane do wniosku

 1. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy;
 2. zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie - jeśli dotyczy;
 3. charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej;
 4. protokół odbioru – załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego „Moje Ciepło”;
 5. faktura lub równorzędny dokument księgowy;
 6. potwierdzenie dokonania płatności;
 7. karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła;
 8. oświadczenie o posiadaniu zgód: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku – jeśli dotyczy;
 9. skan Karty Dużej Rodziny (dwie strony) – jeśli dotyczy;
 10. pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie - jeśli dotyczy;
 11. oświadczenie dotyczące nabywcy wskazanego na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym - jeśli dotyczy;
 12. inny dokument (m.in. niezbędna dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła) – jeśli dotyczy.

Zadzwoń do nas 71 727 62 64.

Nowy dom? W programie „Moje Ciepło” możesz uzyskać nawet 21.000 zł dotacji za zakup i montaż pompy ciepła. Dofinansowaniem objęte są zarówno pompy powietrzne, jak i gruntowe. Budżet programu wynosi aż 600 mln. zł. Nabór wniosków już trwa!

Zasady w skrócie:

Na co i w jakiej wysokości można uzyskać dotację w ramach programu Moje Ciepło?

Wysokość wsparcia nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych. Tylko w przypadku wnioskodawców posiadających Kartę Dużej Rodziny możliwe jest dofinansowanie do 45% kosztów kwalifikowanych w ramach jednej inwestycji.

Zasady przyznawania dofinansowania w programie Moje Ciepło

Dofinansowanie może uzyskać osoba fizyczna (prywatna), która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w którym zamontowana została pompa ciepła.

Budynek musi być nowy, co oznacza, że zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie złożono nie później niż 1 stycznia 2021 r. albo nie złożono jeszcze go wcale.

Wnioski można składać drogą elektroniczną od 29 kwietnia 2022 r. aż do wyczerpania się puli środków. Budżet programu Moje Ciepło to 600 mln zł.

Załączniki wymagane do wniosku

 1. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy;
 2. zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie - jeśli dotyczy;
 3. charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej;
 4. protokół odbioru – załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego „Moje Ciepło”;
 5. faktura lub równorzędny dokument księgowy;
 6. potwierdzenie dokonania płatności;
 7. karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła;
 8. oświadczenie o posiadaniu zgód: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku – jeśli dotyczy;
 9. skan Karty Dużej Rodziny (dwie strony) – jeśli dotyczy;
 10. pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie - jeśli dotyczy;
 11. oświadczenie dotyczące nabywcy wskazanego na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym - jeśli dotyczy;
 12. inny dokument (m.in. niezbędna dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła) – jeśli dotyczy.

Zadzwoń do nas 71 727 62 64.

Nawet 20.500 zł dofinansowania na zakup i instalację fotowoltaiki, magazynów energii i ciepła oraz systemów zarządzania energią, można uzyskać w czwartej edycji programu "Mój prąd". Budżet programu wynosi 350 mln. zł i będzie pochodził w całości z funduszy unijnych. Nabór wniosków rusza już 15 kwietnia 2022 r. Co ważne, przewidziano także dotacje na rozbudowy istniejących instalacji o dodatkowe elementy (magazyny energii i ciepła, inteligentne liczniki).

Zasady w pigułce:

Na co można uzyskać dotację w ramach programu Mój prąd 4.0?

Sumując wszystkie elementy łatwo obliczyć, że maksymalne dofinansowanie może wynieść nawet 20.500 zł. To znacznie więcej niż w poprzednich edycjach programu "Mój prąd", gdy jednorazowo można było uzyskać 5.000, a później zaledwie 3.000 zł dotacji.

W tej edycji programu "Mój prąd" głównie wspierane jest magazynowanie i zarządzanie energią, na które można uzyskać aż 15.500 zł. Dofinansowanie do samej instalacji fotowoltaicznej wyniesie 4.000 zł oraz 5.000 zł jeżeli będzie ona rozbudowana o dodatkowe elementy (np. magazyn energii).

Na co można uzyskać dotację w ramach rozbudowy instalacji?

W programie Mój prąd 4.0 przewidziano dotacje na rozbudowy istniejących instalacji fotowoltaicznych. Niestety nie mówimy tutaj o zwiększaniu mocy instalacji ale zakupie np magazynu energii. Na zachętę otrzymamy z tego tytułu jednorazowy bonus w wysokości 2.000 zł, nawet gdy wcześniej otrzymaliśmy już dotację na zakup paneli.

Dofinansowaniem objęte są następujące elementy:

Program Mój Prąd 4.0 ponadto daje możliwość otrzymania jednorazowego bonusu w wysokości 2.000 zł za przejście na system rozliczeń net-billing. Bonus otrzymamy nawet, jeśli braliśmy udział w poprzednich edycjach programu Mój Prąd i uzyskaliśmy dotację. Sumując wszystkie elementy łatwo obliczyć, że maksymalne dofinansowanie może wynieść nawet 17.500 zł.

Ważne! Jeżeli koszty instalacji fotowoltaicznej zostały poniesione po 1 lutego 2020 r., a nie korzystaliśmy wcześniej z dotacji (np. w ramach Mój Prąd 3.0), wówczas dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej może wynieść nawet 4.000 lub 5.000 zł, tak jak dla nowych instalacji. Co daje w sumie nawet 20.500 zł (!).

Zasady przyznawania dofinansowania w programie Mój prąd 4.0

Dofinansowanie może uzyskać osoba fizyczna (prywatna), pod warunkiem, że moc instalacji mieści się w przedziale od 2 do 10 kW, a wytwarzana energia rozliczana jest w tzw. systemie net-billingu.

O dotację będzie można ubiegać się zarówno na instalacje nowe, jak i już istniejące, których koszty zostały poniesione po 1 lutego 2020 r. W tym drugim przypadku konieczna będzie jednak rezygnacja z systemu opustów i od 1 lipca 2022 r. przejście na system net-billing (obecnie obligatoryjny dla nowych instalacji). Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych.

Wnioski będzie można składać drogą elektroniczną od 15 kwietnia 2022 r. aż do wyczerpania się puli środków. Budżet programu Mój prąd 4.0 to początkowo 350 mln zł, ale być może zostanie zwiększony.

Dowiedz się więcej. Zadzwoń do nas 71 727 62 64.

Ogrzewasz dom piecem na paliwo stałe? Z Twojego komina sączy się nieprzyjemna smuga dymu, której woń czuć w całej okolicy? Chciałbyś to zmienić, ale obawiasz się, że Twój budżet tego nie udźwignie?

Jest na to proste rozwiązanie! Z programem „Czyste Powietrze” możesz wymienić stare źródło ogrzewania na nowoczesne źródła ciepła takie jak np. pompa ciepła otrzymując nawet do 90% dotacji na inwestycję. Zakładając dodatkowo instalację fotowoltaiczną możesz zyskać dodatkowe 5 tys. zł.

„Czyste Powietrze” to program skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą (tylko budynki z pozwoleniem na użytkowanie).

Program funkcjonuje od 2018 roku i będzie kontynuowany do 2029 roku. Z programu skorzystało już prawie 300 tys. gospodarstw domowych. Od 25 stycznia 2022 wprowadzono zmiany do programu. Aktualnie beneficjenci mogą uzyskać dotację do 30 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowania i 37 tys. zł w podwyższonym. Osoby o najniższych dochodach, kwalifikujące się do najwyższego poziomu dofinansowania mogą otrzymać maksymalnie 69 tys. zł.

Poziomy dofinansowania zależą od kryterium dochodowego:

1. Podstawowy poziom dofinansowania

→ dochód beneficjenta < 100 tys. zł rocznie

2. Podwyższony poziom dofinansowania

→ dochód < 1564 zł/osobę (gospodarstwa wieloosobowe)

→ dochód < 2189 zł/osobę (gospodarstwa jednoosobowe)

3. Najwyższy poziom dofinansowania

→ dochód < 900 zł/osobę (gospodarstwa wieloosobowe)

→ dochód < 1260 zł/osobę (gospodarstwa jednoosobowe)

Szczegółowy regulamin programu znajdziesz na https://czystepowietrze.gov.pl

Jesteś zainteresowany wymianą pieca na pompę ciepła? Zadzwoń do nas już dziś:

Kraina OZE tel. 71 727 62 64

Pracujesz, płacisz podatki, a jednocześnie dbasz o przyszłość naszej planety inwestując w Odnawialne Źródła Energii… Wspaniale! Jeśli wpisujesz się w ten krąg, oznacza to, że prawdopodobnie należy Ci się ulga…:) A dokładnie:

Od 1 stycznia 2019 roku podatnicy podatku PIT mogą odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych, w tym montażu instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła. To właśnie Ulga Termomodernizacyjna, która spowoduje, że inwestycja w Odnawialne Źródła Energii zwróci się szybciej niż myślisz.

Kilka ważnych informacji, związanych z Ulgą Termomodernizacyjną:

→ Maksymalna kwota odliczenia to 53 tys. zł (na podatnika)

→ Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika będącego właścicielem lub współwłaścicielem istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego (z pozwoleniem na użytkowanie), którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2.

→ Kwotę wydatku stanowi kwota brutto czyli kwota wraz z podatkiem VAT. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym został poniesiony koszt. Jeżeli część kwoty odliczenia nie znajdzie pokrycia w rocznym dochodzie, pozostałą kwotę można odliczać przez 6 kolejnych lat, licząc do końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek. Nie ma znaczenia czy podatnik rozlicza się według skali podatkowej (PIT-36, PIT-37), liniowo (PIT-36L), czy też opłaca ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

→ Jeśli uzyskałeś dotację na przedsięwzięcie z jakiegokolwiek programu również możesz skorzystać z Ulgi Termomodernizacyjnej, pod warunkiem, że dotacja nie pokrywa 100% wydatków. Uldze podlega wówczas wydatek z faktury pomniejszony o kwotę otrzymanej dotacji.

→ Im wyższe płacisz podatki, tym więcej zyskujesz. Przy drugim progu dochodowym możesz odzyskać nawet do 32% kosztów poniesionych na montaż instalacji fotowoltaicznej czy pompy ciepła.

Planujesz montaż pompy ciepła, instalacji fotowoltaicznej, a może całego zestawu?

Powierz zadanie profesjonalistom i poczuj ulgę już dziś! Zadzwoń do nas: Kraina OZE tel. 71 727 62 64

Właściciele nieruchomości we Wrocławiu, przedsiębiorcy i osoby fizyczne, ten przywilej dotyczy Was! Przeczytajcie uważnie:

Miasto Wrocław na podstawie uchwały Rady Miejskiej zwalnia z opłat za podatek od nieruchomości właścicieli nieruchomości, w których podłączono m.in. instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła lub kolektory słoneczne.

Wielkość zwolnienia nie może przekroczyć 50% poniesionych kosztów, pomniejszonych o otrzymane dofinansowanie ze środków publicznych.

Warunki uzyskania zwolnienia:

→ podłączenie do budynku ww urządzeń przez cały okres korzystania ze zwolnienia

→ Kwota poniesionych nakładów powyżej 15 tys zł. brutto zapłacona po 4 października 2019 roku

→ Uzyskanie zaświadczenia o wpisaniu inwestycji do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

→ Dokonanie zgłoszenia spełnienia warunków do zwolnienia w Urzędzie Miasta

Zgłoszenie spełnienia warunków do zwolnienia należy złożyć nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Ze zwolnienia wyłączone są budynki lub ich części związane z prowadzeniem wielkopowierzchniowej działalności handlowej (łączna powierzchnia zajęta na działalność handlową lub związaną z działalnością handlową przekraczająca 400 m2).

Wykorzystaj okazję i zadzwoń do nas po bezpłatną wycenę: Kraina OZE tel. 71 727 62 64

Mieszkasz we Wrocławiu i ogrzewasz mieszkanie/dom piecem na paliwo stałe?

Ten program jest właśnie dla Ciebie!

Program Kawka Plus to miejski program dopłat do wymiany pieców we Wrocławiu na ekologiczne źródło ciepła. Osoba, która wymieni piec nie spełniający norm ekologicznych na m.in. pompę ciepła może otrzymać w tym roku do 12 tysięcy złotych dofinansowania. Warto się pospieszyć, gdyż w następnych latach kwota dotacji będzie mniejsza. Szczegółowy opis programu znajdziesz na stronie: https://zmienpiec.pl/kawka-plus

Współpracując z Kraina OZE możesz zapomnieć o formalnościach. Z Twoim pełnomocnictwem składamy wniosek w urzędzie, podpisujemy umowę oraz po wykonaniu inwestycji rozliczamy dotację. A Ty... ?

Ty cieszysz się czystym powietrzem i korzystasz z życia!

Jesteś zainteresowany współpracą? Planujesz wymienić piec na pompę ciepła?

Obsłużymy Cię kompleksowo. Zadzwoń do nas już dziś: Kraina OZE tel. 71 727 62 64

Skracając życie kopciuchowi przedłużasz je sobie i bliskim!

Program Mój Prąd 4.0 to nie tylko dofinansowanie nowych instalacji fotowoltaicznych, ale i dotacje na rozbudowy istniejących o dodatkowe elementy. Można uzyskać nawet 17.500 zł na zakup i instalację magazynów energii, magazynów ciepła oraz systemów zarządzania energią, a jeżeli nie korzystaliśmy z wcześniejszego dofinansowania - nawet 20.500 zł. Warunkiem jest przejście na system rozliczeń net-billing. Nabór wniosków rusza już 15 kwietnia 2022 r.

Zasady w pigułce:

Na co można uzyskać dotację w ramach rozbudowy instalacji?

W programie Mój prąd 4.0 przewidziano dotacje na rozbudowy istniejących instalacji fotowoltaicznych. Niestety nie mówimy tutaj o zwiększaniu mocy instalacji ale zakupie np magazynu energii. Na zachętę otrzymamy z tego tytułu jednorazowy bonus w wysokości 2.000 zł, nawet gdy wcześniej otrzymaliśmy już dotację na zakup paneli.

Dofinansowaniem objęte są następujące elementy:

Program Mój Prąd 4.0 ponadto daje możliwość otrzymania jednorazowego bonusu w wysokości 2.000 zł za przejście na system rozliczeń net-billing. Bonus otrzymamy nawet, jeśli braliśmy udział w poprzednich edycjach programu Mój Prąd i uzyskaliśmy dotację. Sumując wszystkie elementy łatwo obliczyć, że maksymalne dofinansowanie może wynieść nawet 17.500 zł.

Ważne! Jeżeli koszty instalacji fotowoltaicznej zostały poniesione po 1 lutego 2020 r., a nie korzystaliśmy wcześniej z dotacji (np. w ramach Mój Prąd 3.0), wówczas dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej może wynieść nawet 4.000 lub 5.000 zł, tak jak dla nowych instalacji. Co daje w sumie nawet 20.500 zł (!).

Zasady przyznawania dofinansowania w programie Mój prąd 4.0

Dofinansowanie może uzyskać osoba fizyczna (prywatna), pod warunkiem, że moc instalacji mieści się w przedziale od 2 do 10 kW, a wytwarzana energia rozliczana jest w tzw. systemie net-billingu.

O dotację na rozbudowę będzie można ubiegać się na elementy, których koszty zakupu i instalacji zostały poniesione po 1 lutego 2020 r. Co ważne, o dofinansowanie będzie można ubiegać się nawet jeżeli instalacja fotowoltaiczna została dofinansowana w ramach wcześniejszych edycji programu (np. Mój prąd 3.0). Warunek jest jeden: rezygnacja z systemu opustów i od 1 lipca 2022 r. przejście na system net-billing (obecnie obligatoryjny dla nowych instalacji). Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych.

Wnioski będzie można składać drogą elektroniczną od 15 kwietnia 2022 r. aż do wyczerpania się puli środków. Budżet programu Mój prąd 4.0 to początkowo 350 mln zł, ale być może zostanie zwiększony.

Nawet 20.500 zł dofinansowania na zakup i instalację fotowoltaiki, magazynów energii i ciepła oraz systemów zarządzania energią, można uzyskać w czwartej edycji programu "Mój prąd". Budżet programu wynosi 350 mln. zł i będzie pochodził w całości z funduszy unijnych. Nabór wniosków rusza już 15 kwietnia 2022 r. Co ważne, przewidziano także dotacje na rozbudowy istniejących instalacji o dodatkowe elementy (magazyny energii i ciepła, inteligentne liczniki).

Zasady w pigułce:

Na co można uzyskać dotację w ramach programu Mój prąd 4.0?

Sumując wszystkie elementy łatwo obliczyć, że maksymalne dofinansowanie może wynieść nawet 20.500 zł. To znacznie więcej niż w poprzednich edycjach programu "Mój prąd", gdy jednorazowo można było uzyskać 5.000, a później zaledwie 3.000 zł dotacji.

W tej edycji programu "Mój prąd" głównie wspierane jest magazynowanie i zarządzanie energią, na które można uzyskać aż 15.500 zł. Dofinansowanie do samej instalacji fotowoltaicznej wyniesie 4.000 zł oraz 5.000 zł jeżeli będzie ona rozbudowana o dodatkowe elementy (np. magazyn energii).

Zasady przyznawania dofinansowania w programie Mój prąd 4.0

Dofinansowanie może uzyskać osoba fizyczna (prywatna), pod warunkiem, że moc instalacji mieści się w przedziale od 2 do 10 kW, a wytwarzana energia rozliczana jest w tzw. systemie net-billingu.

O dotację będzie można ubiegać się zarówno na instalacje nowe, jak i już istniejące, których koszty zostały poniesione po 1 lutego 2020 r. W tym drugim przypadku konieczna będzie jednak rezygnacja z systemu opustów i od 1 lipca 2022 r. przejście na system net-billing (obecnie obligatoryjny dla nowych instalacji). Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych.

Wnioski będzie można składać drogą elektroniczną od 15 kwietnia 2022 r. aż do wyczerpania się puli środków. Budżet programu Mój prąd 4.0 to początkowo 350 mln zł, ale być może zostanie zwiększony.

Mój prąd 4.0 - dotacje na rozbudowy instalacji

Przewidziano także dotacje na rozbudowy istniejących instalacji fotowoltaicznych np. o magazyn energii (zainstalowanych po 1 lutego 2020 roku). W tym przypadku będziemy musieli jednak obowiązkowo przejść na system rozliczeń net-billing.

Na zachętę otrzymamy z tego tytułu jednorazowy bonus w wysokości 2.000 zł. Wartość dotacji na pozostałe elementy tj. magazyn energii elektrycznej, magazyn ciepła oraz system zarządzania energią są takie same jak w przypadku nowych instalacji.

Co warte podkreślenia, jednorazowy bonus w wysokości 2.000 zł dostaniemy nawet jeżeli korzystaliśmy z dofinansowania w ramach poprzedniej edycji programu Mój prąd.

Dotacje na rozbudowy będziemy szczegółowo omawiać w osobnym wpisie.

Żywotność nowoczesnych paneli fotowoltaicznych szacowana jest nawet na 40 lat. Standardem jest 25-letnia gwarancja na sprawność na poziomie przynajmniej 80%.

Szczerze polecam współpracę z Krainą OZE. Kontakt z Panią Barbarą bez żadnych zastrzeżeń, odpowiadała na wszystkie moje pytania, udzielała rad i wsparcia. Wszystko bardzo profesjonalnie. Montaż paneli fotowoltaicznych również bez zarzutu. Dodatkowo firma pomaga w załatwieniu dofinansowania.

Polecam Krainę OZE ze względu na profesjonalne podejście do klienta od początku wyboru paneli oraz falownika, poprzez fachowy montaż, obiór instalacji wraz z nauką obsługi poprzez bardzo dobry kontakt na każdym etapie projektu. Montażyści sprzątają również po skończonej pracy. Polecam

Działanie paneli fotowoltaicznych polega na zamianie światła słonecznego w energię elektryczną. Wiele osób nie ma jednak świadomości, że na efektywność instalacji wpływa nie tylko nasłonecznienie, ale także temperatura. Skuteczność urządzeń jest zależna także od konkretnych urządzeń i użytych do ich produkcji materiałów. Panele fotowoltaiczne są ostatnimi czasy coraz bardziej popularne. Nie można się temu dziwić, ponieważ pozwalają znacznie zmniejszyć rachunki za energię elektryczną, ale są też doceniane za ich zalety proekologiczne. Warto jednak zwracać uwagę na różne czynniki wpływające na efektywność oraz żywotność instalacji. Jaki jest wpływ temperatury na panele fotowoltaiczne oraz na co zwracać uwagę przy zakupie?

Panele fotowoltaiczne a temperatura

Mogłoby się wydawać, że skuteczność paneli fotowoltaicznych jest największa latem, ponieważ w tym czasie pada na nie najwięcej promieni słonecznych, które przy okazji wyróżniają się pod względem intensywności. Tymczasem, choć może być to zaskakujące, wcale tak nie jest! Oczywiście, im więcej wspomnianych promieni słonecznych pada na panele, tym więcej energii wytworzą, jednak często zapomina się o samej temperaturze.

Wpływ temperatury na panele fotowoltaiczne jest spory. Na wstępie warto wspomnieć, że urządzenia tego rodzaju posiadają konkretny zakres temperatur, w którym mogą pracować. Dobrze jest sprawdzać ten parametr przy wybieraniu konkretnych paneli. W większości przypadków urządzenia wysokiej klasy mogą pracować w przedziale od -40 do +90 st. Celsjusza. Wbrew pozorom nie oznacza to, że instalacja będzie skuteczna tak samo przy każdej temperaturze we wspomnianym zakresie. Jest to w dużej mierze związane z właściwościami krzemu, z którego wykonuje się panele fotowoltaiczne.

Kiedy krzem zaczyna się mocniej nagrzewać, zmniejsza się napięcie modułów, a co za tym idzie – instalacja zaczyna pracować mniej efektywnie. Przez to latem panele działają najbardziej skutecznie o poranku.

Wpływ temperatury na panele fotowoltaiczne najlepiej opisuje parametr współczynnika temperaturowego Pmax, a nie zakres, w którym urządzenia mogą pracować. Współczynnik temperaturowy Pmax (dla maximum power point) określa najczęściej, jak zmieni się sprawność modułów wraz ze zmianą temperatury otoczenia. W większości przypadków jest to od 0.35 do niemal pół procenta na każdy stopień. Trzeba też mieć świadomość, że przy gorącym powietrzu w lecie i silnym nasłonecznieniu, temperatura samych paneli może wynosić kilkadziesiąt stopni, co z kolei powoduje spadek ich skuteczności o kilkanaście procent. W lecie często brakuje także mocnego wiatru, który mógłby na bieżąco chłodzić instalację. Niestety, w niektórych przypadkach producenci nie podają tego parametru wprost, co może być związane z próbą ukrycia niezbyt ciekawego wyniku.

Panele fotowoltaiczne zimą

Panele fotowoltaiczne w zimie oraz jesienią pracują najskuteczniej. Co prawda nie pada na nie wiele promieni słonecznych, do tego dni są o wiele krótsze. Nadal jednak intensywne nasłonecznienie i niska temperatura dają modułom najlepsze warunki do pracy – krzem nie nagrzewa się, w czym pomagają także silniejsze wiatry. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że zimą dochodzi do częstych opadów śniegu, dlatego jeśli panele zostaną nim zasłonięte, to nie wyprodukują energii elektrycznej. W zimie słońce będzie padać na moduły przez stosunkowo krótki okres każdego dnia. Z tego powodu co prawda latem instalacja nie będzie pracować efektywnie, jednak nadal wytworzy więcej prądu.

Korzystaj z wysokiej klasy paneli słonecznych

Kluczem do stworzenia dobrze pracującej instalacji fotowoltaicznej jest przede wszystkim dobre dopasowanie urządzeń do tworzonego projektu. Zalecamy wybór tych modeli, których wartość współczynnika temperaturowego Pmax jest najniższa. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie fotowoltaiki i dysponujemy szerokim wachlarzem produktów pewnego pochodzenia. Współpracujemy z klientami indywidualnymi oraz przedsiębiorstwami.

Popularność paneli fotowoltaicznych cały czas rośnie i są coraz częściej spotykane na dachach domów oraz przedsiębiorstw. Przed podjęciem decyzji o instalacji warto się jednak zastanowić, czy konstrukcja dachu będzie w stanie wytrzymać dodatkowe obciążenie. W takim razie ile waży instalacja fotowoltaiczna i jakie dodatkowe ciężary powinno się uwzględnić?

Fotowoltaika to doskonały pomysł na większą oszczędność w kontekście opłat za energię elektryczną. Trzeba także wspomnieć o znacznej redukcji śladu węglowego obiektu. Rosnąca świadomość społeczeństwa odnośnie zagrożeń środowiska oraz możliwego zaoszczędzenia pieniędzy sprawiają, że obecnie panele fotowoltaiczne są swego rodzaju hitem na rynku. Należy jednak mieć świadomość, że przed ich zamontowaniem konieczne jest wykonanie odpowiedniego projektu, który określi zapotrzebowanie budynku na prąd. Dzięki temu możliwe jest także oszacowanie, jaka będzie waga instalacji fotowoltaicznej.

Ile waży panel fotowoltaiczny?

Waga paneli fotowoltaicznych jest uzależniona przede wszystkim od rozmiaru oraz typu modułów. Na szczęście większość modeli na rynku posiada podobne gabaryty i jest to około 200 cm x 100 cm x 4 cm. W niektórych przypadkach długość jest redukowana do ok. 170 cm. Ciężar jednego panelu to około 20 kg.

Ile waży instalacja fotowoltaiczna?

Nie da się od razu powiedzieć, jaka jest waga instalacji fotowoltaicznej. Wszystko zależy tak naprawdę od zapotrzebowania obiektu na energię elektryczną. Warto jest więc zajrzeć do rachunków za prąd w celu sprawdzenia tej informacji. Nadal jednak konieczne będzie skonsultowanie się także z ekspertem z dziedziny fotowoltaiki, ponieważ moc instalacji powinna być odrobinę wyższa od zapotrzebowania, dzięki czemu będzie ona generowała odpowiednią ilość energii w skali całego roku. Dopiero po analizie budynku można oszacować wymaganą moc generatora fotowoltaicznego, co z kolei umożliwi obliczenie liczby paneli fotowoltaicznych.

Zgodnie z powyższym, wybierając konkretny model paneli powinno się sprawdzać moc paneli oraz ich skuteczność wyrażoną w procentach. Nowoczesne urządzenia cechują się wydajnością na poziomie 20 procent.

Jeżeli więc Twój budynek wymaga zainstalowania 25 paneli, to pamiętając o wadze 20 kg/szt będzie to 500 kg. Waga paneli fotowoltaicznych to jednak nie wszystko, ponieważ istotne jest także ich mocowanie. W większości przypadków wystarczy przytwierdzić je do podłoża za pomocą śrub, uchwytów lub haków. Istotny w tym przypadku jest rodzaj dachu. Jeśli ten jest płaski, to nieraz konieczne jest skorzystanie ze specjalnych konstrukcji, dzięki którym panele zostaną zamontowane pod kątem adekwatnym do padających promieni słonecznych. W tym przypadku na każdy z paneli przypadnie kilka dodatkowych kilogramów. Co więcej, czasami specjaliści zalecają zastosowanie bloczków balastowych, które zabezpieczą taką instalację przed silniejszym wiatrem. Z tego powodu dach średniej wielkości domu może zostać obciążony nawet o kilkaset kilogramów, często o ponad tonę. Niestety, nie wszystkie obiekty są na tyle wytrzymałe, dlatego warto przed instalacją sprawdzić maksymalne obciążenie dachu.

W przypadku mniej wytrzymałych dachów lub tych o mniejszym metrażu warto jest zastosować panele monokrystaliczne, ponieważ są stosunkowo lekkie, ale przede wszystkim bardzo wydajne, dlatego spełnią zapotrzebowanie budynku przy mniejszej liczbie modułów.

Nieprzypadkowo obecnie zaleca się poinformowanie architekta o zamiarze instalacji paneli fotowoltaicznych przed zakończeniem etapu projektowania budynku.

Korzystaj z pomocy ekspertów

Waga instalacji fotowoltaicznej jest bardzo istotnym parametrem konstrukcji, zwłaszcza w kontekście umieszczania jej na już istniejącym budynku. Nasi pracownicy mogą dla Ciebie wykonać profesjonalne obliczenia, stworzyć projekt adekwatny do zapotrzebowania obiektu i zapewnić fachowy montaż. Dysponujemy też szerokim wachlarzem paneli PV renomowanych producentów.

Słońce wysoko na niebie, a Ty wciąż nie masz instalacji fotowoltaicznej? Czas to zmienić, a jest ku temu świetna okazja. W dniu 21.08.2021 uruchomimy drugą odsłonę promocji ratalnej z oprocentowaniem nawet 0%, która pomoże Tobie sfinansować zakup wymarzonej instalacji fotowoltaicznej. Poproś o wstępną wycenę lub umów się na audyt. Dołącz do grona zadowolonych klientów Krainy OZE. Promocja obowiązuje do 22.09.2021. Złap słońce jeszcze w tym roku!

Wiesz, że tylko do końca roku masz pewność skorzystania z opłacalnego dla prosumentów systemu opustów? W przyszłym roku wszystko może się zmienić, dlatego nie warto czekać!

Zobacz przykład reprezentatywny. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) w ramach oferty ratalnej udzielanej za pośrednictwem Santander Consumer Bank wynosi 0%, wartość kredytowanego produktu: 30 000 zł, wkład własny 15 000 zł (50% wartości produktu), całkowita kwota pożyczki: 15 000 zł, całkowita kwota spłaty pożyczki: 15 000 zł, oprocentowanie zmienne: 0 %, całkowity koszt pożyczki: 0 zł, odsetki: 0 zł, 36 równych, miesięcznych rat w wysokości 416.67 zł. Kalkulacja została dokonana na 21.08.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie. W ramach oferty maksymalna kwota pożyczki to 50 000 zł. Maksymalny okres kredytowania do 50 miesięcy. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, wysokości wkładu własnego oraz okresu kredytowania.

Fotowoltaika z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem w Polsce – i trudno się dziwić. Rachunki za prąd są niższe, nie dotyczą nas podwyżki cen prądu, a do tego jest to rozwiązanie przyjazne dla środowiska. Co więcej, pula dofinansowań do mikroinstalacji z rządowego programu „Mój prąd” zwiększa się z każdą kolejną edycją, dlatego coraz więcej osób zainteresowanych instalacją fotowoltaiczną może sobie na nią pozwolić.

Inwestycje w fotowoltaikę dotyczą zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Wciąż pojawiają się nowe zaawansowane rozwiązania technologiczne, które pozwalają na jeszcze bardziej efektywne funkcjonowanie tego typu instalacji, zapewniając im większą sprawność oraz żywotność, a także nowe możliwości w zakresie radzenia sobie z nadwyżkami energii. Rosnącą popularnością cieszą się na przykład domowe magazyny energii, które umożliwiają przechowywanie nadwyżek prądu oraz całkowite uniezależnienie się od sieci energetycznej. Czy system zasilania awaryjnego opłaca się każdemu? Jak dobrać instalację PV odpowiednią do swoich potrzeb?

Jaka instalacja PV będzie najlepszym wyborem? Rodzaje instalacji fotowoltaicznych

Aby wiedzieć, na jaką instalację fotowoltaiczną się zdecydować, trzeba najpierw dokładnie przeanalizować wszystkie możliwości. Aktualnie rozróżniamy trzy typy instalacji, które różnią się od siebie pod względem sposobu połączenia z ogólną siecią energetyczną – lub jego brakiem. Możemy wyróżnić:

Jaka instalacja PV sprawdzi się w moim przypadku?

Aby dobrać instalację PV tak, żeby była opłacalna i dało się uzyskać z niej jak najwięcej prądu, należy na samym początku określić swoje zapotrzebowanie na energię – wartość ta będzie z pewnością inna w przypadku domku jednorodzinnego, a inna w przypadku zakładu przemysłowego lub gospodarstwa rolnego. Ilość energii w kWh, którą średnio zużywamy rocznie, możemy określić na podstawie rachunków za prąd – właśnie w ten sposób jesteśmy w stanie oszacować, którą instalację PV wybrać, jaką powinna mieć moc i wydajność. Warto przemyśleć także, czy w najbliższej przyszłości zapotrzebowanie to nie zmieni się drastycznie, na przykład ze względu na wyprowadzkę członka rodziny lub planowany rozwój firmy.

Następnie fachowcy z zakresu fotowoltaiki powinni wskazać nam najbardziej optymalne warunki do montażu instalacji PV – miejsce o największym nasłonecznieniu, bez zacienienia. Możesz skorzystać z usług specjalistów z Kraina OZE, dzięki temu będziesz mieć pewność, że wybrana instalacja PV oraz system zasilania awaryjnego będą odpowiednio dostosowane do Twoich potrzeb – zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.