Zielona energia w gospodarstwie rolnym

2 stycznia 2023

Nawet 150 tys. zł dofinansowania dofinansowania mogą otrzymać gospodarstwa rolne na instalację paneli fotowoltaicznych o mocy do 50 kW, magazynów energii oraz pomp ciepła w ramach programu "Zielona energia w gospodarstwie". Standardowy poziom wsparcia to 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. „młodego rolnika” – 60 proc. Wnioski można składać do 1 marca 2023 r.

Zasady w skrócie

 • Dofinansowanie na fotowoltaikę, magazyny energii i pompy ciepła
 • Maksymalna wartość dofinansowania to aż 150.000 zł
 • Standardowy poziom wsparcia 50% kosztów kwalifikowanych
 • Podwyższony poziom wsparcia 60% kosztów kwalifikowanych ("Młody rolnik")
 • Nabór wniosków do 1 marca 2023 r.
 • Program kierowany jest do rolników
 • Moc instalacji do 50 kW, w tym na cele mieszkalne maks. 10 kW

Zielona energia w gospodarstwie rolnym - na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowaniem w ramach programu Zielona energia w gospodarstwie rolnym objęte są:

 • instalacje fotowoltaiczne o mocny do 50 kW na gruncie lub dachu (z wyłączeniem pokryć dachowych wykonanych z użyciem azbestu)
 • magazyny energii elektrycznej
 • pompy ciepła
 • niezbędna infrastruktura techniczna do powyższych urządzeń

Ograniczenia programu Zielona energia w gospodarstwie

Program zawiera szereg ograniczeń, o których należy pamiętać:

 • urządzenia objęte pomocą muszą być usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych,
 • całkowita urządzeń objętych dofinansowaniem nie może przekroczyć 50 kW, przy czym wykorzystanie mocy przypadającej na budynki mieszkalne jednorodzinne nie może przekroczyć 10 kW i może stanowić nie więcej niż 20 proc. całkowitej mocy urządzeń,
 • panele fotowoltaiczne nie mogą być instalowane na pokryciach dachowych wykonanych z materiałów z użyciem azbestu.

Kto może ubiegać się o środki?

O pomoc może ubiegać się rolnik (osoby fizyczne, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, wspólnik spółki cywilnej), który spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r., w zakresie przede wszystkim:

 • wielkości gospodarstwa rolnego - co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służąca do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,
 • prowadzenia działalności rolniczej w celach zarobkowych w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych (nie dotyczy rolnika będącego osobą fizyczną, który prowadzi działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy).

Przyznawanie środków w programie Zielona energia

Wnioski o dofinansowanie zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Punktowane będą następujące elementy:

 • posiadanie certyfikatu uczestnictwa w unijnym systemie jakości, tj. rolnictwo ekologiczne;
 • realizacja operacji na gruntach znajdujących się na następujących formach przyrody tj. parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 wraz z ich otulinami;
 • brak urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego dofinansowanych ze środków PROW 2014 - 2020, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” lub „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000;
 • ukończenie szkolenia w programie którego uwzględniono zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego lub zobowiązanie się do jego ukończenia nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania płatności końcowej;
 • prowadzenie produkcji zwierzęca w ilości równej co najmniej 5 DJPl
 • sprawności urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.

Dodatkowe informacje

W obszarze Zielona energia w gospodarstwie rolnym, w odróżnieniu od niektórych innych programów:

 • nie ustala wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO),
 • nie oblicza się wzrostu wartości dodanej brutto (GVA) w gospodarstwie.

Podsumowanie

Jak widać program "Zielona energia w gospodarstwie" prezentuje się niezwykle atrakcyjnie, a koszty dofinansowania są bardzo wysokie. Warto zatem postawić na Odnawialne Źródła Energii i złożyć wniosek o dofinansowanie.

W Krainie OZE specjalizujemy się w instalacjach fotowoltaicznych, magazynach energii i pompach ciepła. Instalujemy je również dla rolników. Skontaktuj się z nami (71 727 62 64), przygotujemy wycenę fotowoltaiki lub pompy ciepła, zrealizujemy kompleksowo usługę, a także pomożemy w formalnościach związanych z uzyskaniem dotacji.

Klimatyzatory TCL: Efektywne chłodzenie w przystępnej cenie
W dzisiejszych czasach klimatyzacja nie jest już luksusem, ale nieodzownym elementem zapewniającym komfort w naszych domach i biurach. Zmieniające się warunki klimatyczne, upalne lata i mroźne zimy sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na instalację nowoczesnych systemów klimatyza...
Więcej
Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla domów z fotowoltaiką i pompą ciepła we Wrocławiu
Wrocław wydłuża termin składania wniosków do 30. czerwca 2024!  Miasto Wrocław przekazuje znakomite wiadomości dla właścicieli nieruchomości, którzy inwestują w energię odnawialną. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie i potrzebę wsparcia ekologicznych inwestycji, termin skła...
Więcej
Zestawy Pomp Ciepła w Promocji od Kraina OZE!
Ogrzewaj swój dom inteligentnie i oszczędnie z Krainą OZE! Czy wiesz, że montaż pompy ciepła to inwestycja, która szybko się zwraca? W Krainie OZE mamy dla Ciebie wyjątkową ofertę promocyjną, dzięki której Twoja inwestycja będzie jeszcze bardziej opłacalna. Nasza propozycja to komple...
Więcej
Zachowaj ciepło z pompami ciepła Kaisai!
W dzisiejszych czasach, gdzie wyzwanie oszczędzania energii i dbałości o środowisko staje się coraz bardziej istotne, każda inwestycja zwrócona na ekologiczne rozwiązania jest niezwykle wartościowa. Jednym z takich ekologicznych i wydajnych rozwiązań są pompy ciepła typu split marki Kai...
Więcej