71 727 62 64

“Mój Prąd” w Twoim domu nie prześpij okazji !!!

30 sierpnia 2019 został uruchomiony nowy program rządowy, mający na celu wsparcie rozwoju fotowoltaiki wśród gospodarstw domowych. Program ten o wdzięcznej nazwie „Mój Prąd” oferuje dofinansowanie do 5000 zł do każdej instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kWp do 10 kWp, Żeby nie było zbyt pięknie należy pamiętać, że budżet programu jest ograniczony i wynosi 1 mld zł, co oznacza, że z dofinansowania skorzysta ok 200 tysięcy gospodarstw domowych decydujących się na zieloną energię. Czy to dużo? 

I tak i nie. Z jednej strony 200 tysięcy gospodarstw to w ludności cały Wrocław, a więc wydaje się sporo, z drugiej zaś jest to ogólnopolski program i trzeba liczyć się z tym, że chętnych jest wielu. Na dzień 19 maja 2020 roku, pozostało do alokacji w budżecie projektu 868 mln złotych. (wg informacji na stronie NFOŚ). Aktualnie trwa drugi nabór programu, przewidziany do 18 grudnia 2020 roku.

Złożenie wniosku jest możliwe po ukończonym projekcie i podłączeniu instalacji do sieci oraz otrzymaniu od Operatora Sieci Dystrybucyjnej zaświadczenia o przyłączeniu mikroinstalacji.

 Od 31 marca 2020 w związku z COVID-19 wnioski można składać wyłącznie za pomocą formularza on-line, potwierdzając go profilem zaufanym lub e-dowodem. Profil zaufany można założyć na stronie www.pz.gov.pl. Link do e-wniosku : https://mojprad.gov.pl/jak-z%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wniosek/.

Rozwój energetyki odnawialnej w Polsce przeżywa okres intensywnego rozwoju. Na początku roku PSE (Polskie Sieci Energetyczne) ogłosiły informację, że fotowoltaika w zeszłym roku osiągnęła rekordowy przyrost. Łącznie w polskim systemie elektroenergetycznym pracuje już ponad  155 000 mikroinstalacji fotowoltaicznych. W 2018 roku do sieci zostało przyłączonych ponad 27 000 nowych mikroinstalacji o łącznej mocy 164 MWp, a w 2019 roku kolejnych 100 000 nowych mikroinstalacji o łącznej mocy 647 MWp. W ciągu roku wzrost wyniósł prawie 300%. Program „Mój Prąd” z pewnością wspiera ten pozytywny trend i powoduje, że zainteresowanie fotowoltaiką wciąż rośnie.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe założenia programu Mój Prąd:

  • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
  • Wysokość dofinansowania w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, nie więcej niż 5 tys. zł;
  • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
  • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”; 15 maja 2020 zostały wprowadzone poprawki do programu "Czyste Powietrze", umożliwiające łączenie tych dwóch programów, o czym wkrótce napiszemy.
  • Instalacja fotowoltaiczna obejmuje panele fotowoltaiczne wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem;
  • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej.

Wszystkim, którzy zdecydują się na współpracę z Krainą OZE oferujemy pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram