Huawei Magazyn Energii Luna2000-10-S0 + moduł sterujący

Magazyn energii wyposażony jest w moduł sterujący. Bateria komunikuje się z falownikiem Huawei oraz licznikiem energii aby zapewnić optymalne działanie instalacji fotowoltaicznej. Dzięki inteligentnym rozwiązaniom bateria może być przystosowana do pracy "off-grid", co pozwoli instalacji działać nawet wtedy gdy napięcie z sieci zostanie wyłączone. Możliwe zdalne sterowanie ze smartfona za pomocą aplikacji FusionSolar.

Magazyn energii wyposażony jest w moduł sterujący. Bateria komunikuje się z falownikiem Huawei oraz licznikiem energii aby zapewnić optymalne działanie instalacji fotowoltaicznej.

Dzięki inteligentnym rozwiązaniom bateria może być przystosowana do pracy "off-grid", co pozwoli instalacji działać nawet wtedy gdy napięcie z sieci zostanie wyłączone.

Możliwe zdalne sterowanie ze smartfona za pomocą aplikacji FusionSolar.