MIKROINWERTERY

Dzięki systemom zachęt, ulg i dofinansowań rozszerza się w Polsce krąg prosumentów zainteresowanych produkcją własnej energii elektrycznej z fotowoltaiki. Niektórzy właściciele domów jednorodzinnych mogą mieć problem z osiągnięciem maksymalnych korzyści, jakie daje instalacja fotowoltaiczna. Przyczyną może być skomplikowany kształt dachu, niekorzystne ułożenie budynku względem stron świata lub źródła zacienienia znajdujące się w sąsiedztwie domu. Rozwiązaniem problemu mogą być mikroinwertery fotowoltaiczne. ... Więcej

Co to jest mikroinwerter solarny?

Mikroinwerter albo inaczej mikrofalownik jest urządzeniem służącym do przetworzenia prądu stałego powstającego w panelach fotowoltaicznych w prąd przemienny, z jakim mamy do czynienia w gniazdkach domowej instalacji elektrycznej. Mikroinwerter solarny różni się od zwykłego inwertera wielkością i mocą, a przede wszystkim tym, że jest połączony z pojedynczym, dwoma lub czterema modułami fotowoltaicznymi, a nie z całą instalacją fotowoltaiczną. Rozważając możliwość zainstalowania mikroinwerterów fotowoltaicznych zamiast pojedynczego falownika, warto porównać ceny, moc oraz spodziewane efekty zastosowania.

Jakie są zalety zastosowania mikroinwertera fotowoltaicznego?

Każdy mikroinwerter solarny jest wyposażony we własny układ śledzenia maksymalnego punktu mocy (MPPT), co pozwala w pełni wykorzystać możliwości każdego modułu. Można dzięki temu montować fotowoltaikę na kilku płaszczyznach połaci dachu różniących się między sobą kątem nachylenia, ekspozycją i stopniem zacienienia w ciągu dnia. Fotowoltaika z mikrofalownikami nie ma ograniczeń dotyczących minimalnej zainstalowanej mocy. Dzięki mikroinwerterom można bez problemu rozbudować system o dodatkowy moduł fotowoltaiczny. Pozwalają też one na dokładne monitorowanie pracy całej instalacji i szybsze znalezienie miejsca ewentualnej awarii.

Jakie są wady zastosowania mikroinwertera fotowoltaicznego?

Mikroinwertery montowane są na zewnątrz budynku, bezpośrednio pod modułami fotowoltaicznymi, są więc narażone na działanie zmiennych czynników pogodowych. Nie da się ich też naprawić bez konieczności wychodzenia na dach. Każdy moduł (ewentualnie dwa lub cztery moduły) ma swój własny mikroinwerter, a to oznacza, że cała instalacja jest bardziej skomplikowana i złożona z większej liczby elementów. Ceny mikroinwerterów solarnych w przeliczeniu na zainstalowaną moc fotowoltaiki są nieco wyższe w stosunku do zastosowania klasycznego falownika.

Kiedy warto zastosować mikroinwertery fotowoltaiczne?

Dom, którego płaszczyzny dachu są ułożone w kierunku wschodnim i zachodnim, nie wymaga mikroinwerterów. Wystarczy klasyczny inwerter wyposażony w dwa układy MPPT. Mikroinwertery sprawdzą się na dachach o skomplikowanej konstrukcji, z wykuszami, jaskółkami, mansardami i innymi elementami wpływającymi na niekorzystne nasłonecznienie oraz tam, gdzie wokół domu są drzewa lub budowle zacieniające okresowo połać dachu. Często wybór pada na mikroinwertery, gdy użytkownik oczekuje możliwości monitorowania każdego z paneli fotowoltaicznych osobno. Mikroinwertery są natomiast niezastąpione przy rozbudowie instalacji fotowoltaicznej, która może się okazać konieczna po kilku lub kilkunastu latach użytkowania. Trzeba pamiętać o tym, że z każdym rokiem sprawność ogniw fotowoltaicznych spada, by po 25 latach osiągnąć poziom około 80% sprawności początkowej. Oznacza to, że z każdym rokiem bilans pomiędzy energią sprzedaną do sieci energetycznej a energią pobraną będzie coraz mniej korzystny.

Warunki lokalizacji fotowoltaiki są tak różne, że każda inwestycja musi być poprzedzona analizą różnych czynników wpływających na jej funkcjonowanie w konkretnym miejscu, indywidualnym projektem i fachowym montażem.